Her er du:
Publisert: 10.08.2017
Maislinje MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9 har mange sentrale innsatte genmodifiserte sekvenser. Tilsammen gjør fire av disse genmodifikasjonene denne maisplanten resistent mot tre forskjellige ugressmidler med glyfosat, glufosinat-ammonium og 2,4-D. Det er innsatt tre forskjellige sekvenser for å danne resistens mot larvene til insektskadegjørere som møll i Lepidoptera-ordenen. Det er også innsatt tre forskjellige sekvenser for å danne resistens mot larvene til insektskadegjørere som Diabrotica virgerifera virgerifera i Coleoptera-ordenen.

Det er dannet glyfosat-toleranse med MON89034-cp4epsps, Det er dannet høye glufosinat-ammonium-toleranse med 1507-pat og 59122-pat. Det er dannet toleranse mot ugressmiddel med 2,4-D med DAS-40278-9-aad-1. Det er innsatt gener som vil gi toleranse mot så mange som tre forskjellige ugressmidler fordi det har oppstått utbredt motstand blant ugress mot enkelte typer ugressmiddel. Det brukes derfor tre forskjellige typer ugressmiddel for å drepe alle ugress, og for å hindre utviklingen av flere ugressmiddelresistente ugress.

Glyfosat er introdusert mest for å drepe alle planter uten glyfosatresistens som vil konkurrere på samme jord. Det brukes også for å tørke avlinger som genmodifiserte maisplanter før innhøsting. Glyfosat er klassifisert av ECHA (European Chemicals Agency) som: "Forårsaker alvorlige øyeskader", og "Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter".

Glufosinat er introdusert for å drepe alle ugress som har utviklet glyfosatresistens. Glufosinat kan brukes på alle ugress både tofrøbladede og enfrøbladede planter. Det brukes også for å tørke avlinger før innhøsting. Glufosinat hemmer enzymet glutaminsyntetase i planter. Dette fører til en oppbygging av ammoniumioner i plantens vev. Gulning starter innen tre dager og blir vanligvis fulgt av plantedød innen tre uker. Dyr lager også glutaminsyntetase-enzymet og det er dokumentert at glufosinat (phosphinothricin) kan danne neurotoksiske effekter på pattedyr.

2,4-D herbicide er av auxin typen. Det er en svært flyktig kjemikalie og kan drive over en kilometer fra sprøytestedet. Det kan føre til at bønder med avlinger som ikke er genmodifisert for 2,4-D herbicidtoleranse, mister betydelig verdi av deres skadede avlingshøst. Det innsatt aad-1-gen gjør det også mulige å bruke 2,4-D herbicide.

Det er innsatt MON89034-cry1A.105, MON89034-cry2Ab2 og 1507-cry1F. Disse maislinjene med de forskjellige genmodifikasjonene i danner forskjellige insekticider: Cry1A.105, Cry2Ab2 og Cry1F. Alle disse genene danner proteiner som blir til toksiner i mellomtarmen til sommerfugllarver som møll som vil spise denne maisplanten.

Det er innsatt MON88017- cry3Bb1, 59122- cry34Ab1 og 59122- cry35Ab1. Disse forskjellige maislinjene med de ulike genmodifikasjonene danner de forskjellige insekticidene; Cry3Bb1, Cry34Ab1 og Cry35Ab1. Alle disse genene danner proteiner som blir til toksiner i mellomtarmen til biller og larver som Diabrotica virgifera LeConte,1868.

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :