Her er du:
Publisert: 15.06.2017
 
Genmodifisert maisplante NK603 x MON810 har to sentrale innsatte gensekvenser. Disse gir denne maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver til Lepidoptera-skadegjørere, og toleranse mot produsentens egne ugressmidler med glyfosat. MON810 har innsatt Cry1Ab-genet som skal drepe larvene til lepidoptera skadegjørere som: Maisengmott (Ostrinia nubilalis), og Corn Earworm (Helicoverpa zea). MON810 er godkjent av EU og dyrkes derfor i EU-landene. NK603 er svært omstridt også i EU. NK603 har innsatt to forskjellige gener for mais glyfosat-resistens. 
NK603 gir høyt nivå av mais glyfosat-toleranse, også mot ulovlige ugressmidler med POEA. Glyfosat ugressmiddel kan også inneholde Polyethoxylated tallowamine (POEA). Dette er et overflateaktivt middel som endrer plantenes overflate og gjør dem mer gjennomtrengelig for glyfosat. POEA overflateaktivt middel er mer giftig enn glyfosat alene og kommersielle 
glyfosatformularer alene.
 
Kombinasjonen NK603 x MON810 kan føre til økte giftige mengder med glyfosat-ugressmidler som er forbudt i enkelte europeiske land. NK603 har innsatt to forskjellige typer cp4-epsps gener som skal produsere to forskjellige typer CP4-EPSPS enzymer som danner resistens mot glyfosat. Høye konsentrasjoner med glyfosat-ugressmidler skal derfor kunne sprøytes over disse avlingene uten å kunne skade dem. Gress og ugress vil bli skadet ved de anbefalte konsentrasjoner med glyfosat ugressmiddel. Det vil kunne utvikle seg mer ugress som er resistent  for glyfosat.
 
Denne maisplanten NK603 x MON810 har innsatt cp4 epsps-genet. Dette modifiserte genet vil produsere CP4-EPSPS-enzymet (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate-synthase). Dette epsps-genet stammer fra en jordbakterie (Agrobacterium sp. strain CP4). Det modifiserte epsps-genet ble satt inn i  NK603 gjennom partikkelakselerasjon-transformasjonsmetoden. 
 
Cp4-epsps gen er innsatt NK603 for å produsere glyfosatresistens. NK603 er også innsatt cp4-epsps 1214p gen som også produserer glyfosat resistens. Proteinet produsert fra begge disse genmodifikasjonene blir transportert i planteceller til kloroplaster, der de blir aktive enzymer som ikke kan stanses av glyfosat-ugressmidler. Stoffskifte i NK603 er trolig annerledes enn i naturlig mais. Det er målt høyere nivåer av uønskede metabolitter fra stoffskifte i NK603.
 
Glyfosat vil stanse all celleaktivitet til det EPSPS-enzymet. Dette vil videre føre til at planter som blir sprøytet med glyfosat ugressmiddel dør. CP4-EPSPS-enzymet og CP4-EPSPS 1214p-enzymet i NK603 x MON810 vil skape maisplanteresistens mot glyfosat og glyfosat-ugressmiddel. Dette vil igjen føre til bruk av høye konsentrasjoner med glyfosat som igjen kan føre til høye konsentrasjoner med glyfosat og andre giftige stoffer på mais. 
 
Glyfosat er beskrevet som organofosfat herbicid og avlings-tørkemiddel som inneholder isopropylamine og brukes til å drepe uønsket gress, ugress, og spesielt årlig bredbladet ugress. Den globale markedsstørrelsen av glyfosat var over 850 000 tonn i 2015. Etterspørselen etter glyfosat forventes å øke på grunn av utbredt og økt godkjenning av glyfosatresistente genetisk modifiserte avlinger.
 
 
Lenker:
 
 
Referanser:
Mesnage R., Agapito-Tenfen S. Z., Vilperte V., Renney G., Ward M., Séralini G-E., Nodari R. O., and M. N. Antoniou. 2016. An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup-tolerant GM maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process. Scientific Reports, 6:37855, DOI: 10.1038/srep37855.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :