Her er du:
Publisert: 15.06.2017
 
Det er to sentrale innsatte sekvenser i genmodifisert bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) DAS-81910-7. Den er innsatt aad-12-genet for å produsere AAD-12-enzym som skal gi planten resistens mot 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddiksyre) ugressmiddel. Det er også innsatt pat-genet for å produsere PAT-enzym som skal gi planten resistens mot glufosinat-ammonium ugressmiddel. Disse genmodifikasjoner er for å gi bomullplantene toleranse for to forskjellige ugressmidler; 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Flere ugressmiddel-toleranse (multiple herbicide tolerance) vil også kunne forårsake flere helseproblemer.
Det er innsatt aad-12-gen i DAS-81910-7 for å produsere AAD-12-enzymet. Aad-12 genet stammer fra bakterien Delftia acidovorans med resistens mot 2,4-D. AAD-12-enzym (aryloksyalkanoate dioxygenase) katalyserer konversjon av 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddikesyre) til 2,4-DCP (2,4-diklorofenol). 2,4-D kan ha blitt brukt i over femti år uten kunnskap om hvordan det dreper planter. 2,4-DCP er lite giftig mot planter. Dette betyr at det blir mulig å sprøyte 2,4-D ugressmiddel på disse bomulls- avlingene uten å skade dem. Dette vil føre til høyere bruk av ugressmidler med 2,4-D. Derimot 2,4-DCP er registrert som dødelig mot mennesker i noe tilfeller.
 
Denne stoffet binder seg med auxiner (plantehormoner) og den dreper de bredbladede plantene det er sprøytet på. Det er bare effektivt mot bredbladede planter, og er derfor et selektivt ugressmiddel mot bredbladet ugress. 2,4-D er det mest brukte bredbladede ugressmiddelet. 2,4-D virker som en plantehormon i ugress men den kan ikke stanses av de naturlige planteenzymene. Veksten som 2,4-D forårsaker blir derfor ukontrollert og overalt. Overflødig 2,4-D fører også til overproduksjon av plantehormonet etylen. Overflødig etylenproduksjon som skyldes 2,4-D vil også stimulere dannelsen av ABA (abscisic acid). Dette vil føre til at alle de spalteåpninger (stomata) på bladene stenger, og vil føre til plantedød.
 
Det er også innsatt pat-gen i bomullhybrid DAS-81910-7 for å produsere PAT-enzymet. Pat-genet stammer fra bakterien Streptomyces viridochromogenes med resistens mot glufosinat-ammonium. PAT (phosphinothricin acetyl transferase) konverterer glufosinat til N-acetyl glufosinat som er en ikke-plantegiftig forbindelse. Glufosinat er et ikke-selektivt ugressmiddel som brukes mot enfrøbladede planter så vel som  tofrøbladede planter. Glufosinat-ammonium er lite giftig mot DAS-81910-7. Det er giftig mot andre planter uten innsatt pat-gen. Det er også giftig mot mennesker. Der er hovedsaklig nevrologiske komplikasjoner som er blitt dokumentert når glufosinat-ammonium forgiftning skjer i mennesker.
 
Palmer amaranth har utbredt glyfosat ugressmiddel resistens i USA. Der blir derfor brukt to andre, forskjellige ugressmidler. Det brukes andre ugressmidler fordi den vanlige ugressmiddel glyfosat har blitt ineffektivt. Utviklingen av utbredt glyfosat resistens i Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) gjør det til det mest problematisk ugress i GMO bomull. Det brukes ugressmidler som er forskjellige fra hverandre for å kunne effektivt drepe ugress som Palmer amaranth og for å hindre utviklingen av resistens mot dem. Deres ugressmiddel handlinger kombinert skal som ikke-selektivt ugressmiddelet glyfosat.
 
 
 
Lenke:
 
 
Ref:
Song Y. 2014. Insight into the mode of action of 2,4‐ dichlorophenoxyacetic acid (2,4‐D) as an herbicide. Journal of Integrative Plant Biology. Volume 56. Issue 2. 106-113.
 
Lee D.K., Youk H., Kim H., Kim O.H., Go J., Kim T. H., Cha KC, Lee K. H., Hwang S.O., and Y. S. Cha. 2016. Initial serum ammonia as a predictor of neurologic complications in patients with acute glufosinate poisoning. Yonsei Med J Jan,57(1):254-259. 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :