Her er du:
Publisert: 08.06.2017

Den genmodifiserte sukkerbetaplanten H7-1 er innsatt cp4 epsps-genet. Dette endrede genet skal danne CP4 EPSPS-enzymet som er en EPSPS-enzymtype som kan tåle glyfosat og glyfosat ugressmiddel. Dette betyr at det kan sprøytes med ugressmidler med glyfosat på denne sukkerbeten som vil være dødelig for andre tofrøede planter. H7-1 vil overleve fra å bli sprøytet med glyfosat ugressmiddel fordi CP4 EPSPS fungerer som vanlig EPSPS, men CP4 EPSPS er uten bindingssted for glyfosat i motsetning til EPSPS. Dette betyr at de kan overleve flere behandlinger med ugressmiddel som inneholder glyfosat. 
Den genmodifiserte sukkerbeteplanten med H7-1 er innsatt cp4 epsps-genet. Dette genet prosesserer for CP4-EPSPS-enzymet (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate-synthase). Dette genmodifiserte epsps-genet stammer fra en jordbakterie (Agrobacterium sp. strain CP4). CP4 ESPS er innsatt sammen med ctp 2 (chloroplast transit peptide) fra vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) epsps-gen for å lede CP4 EPSPS protein til kloroplaster, som er stedet for aromatisk aminosyresyntese. CP4 EPSPS vil fungere der naturlig EPSPS ikke kan fungere. Det genmodifiserte CP4 EPSPS-enzymet vil kunne fungere selv om det er glyfosat i cellen, det naturlige EPSPS i alle naturlige planter vil stoppe å fungere dersom det kommer i kontakt med glyfosat.

Glyfosat vil også drepe gunstige bakterier, alger, og mugg. Det er også kjent at det skader fauna. Amfibier som salamandere, padder og frosker er spesielt sårbare for ugressmiddel med glyfosat. Det er også dokumenterte skadelige effekter på meitemark. Biomasse av meitemarkkast produsert i et drivhus forsøk er dokumentert halvert etter korttidsbehandling med glyfosat ugressmiddel. Det kan ha en negativ fordreining på vanninfiltrasjon i jordmonnet. Glyfosat vil også drepe mugg og redusere sopprot der det kommer i kontakt med det. Dette kan føre videre til reduksjon i planteernæring som vil kreve økt jordgjødsel.

Glyfosat ugressmidler fra produsenten kan inneholde en adjuvans (hjelpemiddel for glyfosat) som kan forsterke effekten av glyfosat med mer enn 1000 ganger. Glyfosat ugressmidler som Roundup inneholder Polyethoxylated tallowamine (POE-tallowamin). POEA og glyfosat er dokumentert å kunne være 1200 til 2000 ganger mer cellegiftig enn bare glyfosat. POEA fungerer som et vaskemiddel som gjør det mulig for glyfosat å passere gjennom de voksede flatene av plantebladene.

Genmodifisert sukkerbete vil trolig øke mengden bruk av ugressmiddel med glyfosat. Det vil oppstå glyfosat-resistent ugress der det dyrkes sukkerbete med glyfosat-toleranse. Økte helseproblemer forårsaket av glyfosat ugressmidler vil oppstå. Det vil oppstå et GMO-monopol for sukkerbeteprodusenter som vil gjøre GMO-fri sukkerbete dyrking umulig fordi alle sukkerbetefrø på marked vil være GMOfrø. Det GMO-frie alternativt for forbrukere av sukker blir GMO-frie sukkerrør. Mat og drikkeprodusenter som ønsker å produsere GMO-frie produkter må derfor se bort fra sukkerbete og velge sukkerrør. Sukkerrør er fremdeles GMO-fri. Derimot skaper brenning av sukkerrøravlinger før innhøsting et annet anerkjent miljøproblem.
Referanse:

Gaupp-Berghausen M., Hofer M., Rewald B., and J.G.Zaller. 2015. Glyphosate-based herbicides reduce the activity and reproduction of earthworms and lead to increased soil nutrient concentrations. Scientific reports 5:12886. DOI:10.1038/srep12886

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :