Her er du:
Publisert: 24.05.2017


Det er seks sentralt innsatte sekvenser i soya (Glycine max) DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Tilsammen gir disse planten økt toleranse mot plantevernmidlene glyfosat, 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre og glufosinat-ammonium, samt resistens mot larver fra Lepidoptera-skadegjørere. Disse genmodifikasjonene er for å danne resistens mot tre typer herbicider, fordi resistens mot to forskjellige type herbicider er utbredt, og fordi forskjellig ugress har utviklet forskjellig ugressmiddel-resistens. Disse herbicidene vil tilsammen drepe alle andre planter enn DAS-81419-2 x DAS-44406-6 som de kommer i kontakt med, også andre genmodifiserte planter. 

Det er innsatt 2mepsps-gener som vil danne 2mEPSPS-enzym (2 mutasjoner 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase). Dette genet stammer fra mais (Zea mays) med to punktmutasjoner i epsps-genet. Dette 2mEPSPS-enzymet kan fungere som et EPSPS-enzym, også når det har blitt sprøytet glyfosat herbicide på disse plantene. 2mEPSPS-enzym besitter en mye svakere bindingsevne med glyfosat enn det naturlige EPSPS-enzymet. Dette 2mepsps-genet er innsatt for å gjøre denne soyaplanten tolerant mot glyfosat herbicide. Kontakt med glyfosat ugressmiddel (Group 9 herbicide) er dødelig for planter, sopp og bakterier.

Det er innsatt pat-genet som kan danne enzymet PAT (Phosphinothricin acetyltransferase). Dette genet stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes) og er innsatt for å gi toleranse mot herbicide glufosinat-ammonium. 

PAT-enzymet skal spalte glufosinat i DAS-81419-2 x DAS-44406-6, og soyaplanten vil overleve. I ugress vil glufosinat og ammonium nivåer stige over det som disse plantene kan tåle, og de dør. Glufosinat (Group 10 herbicide) hemmer glutaminsyntetase enzymet i de plantene som det kommer i kontakt med. Det hindrer planteproduksjon av glutamin og øker konsentrasjonen av ammonium i planteceller.

Det er innsatt aad-12 genet som vil danne AAD-12 (aryloksyalkanoate dioxygenase). Dette AAD-12-enzymet skal bryte ned 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddiksyre). Aad-12-genet stammer fra bakterien Delftia acidovorans og er innsatt DAS-44406-6 og DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Det dannes derved en soyaplante som er tolerant mot det syntetiske auxin; 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre (Group 4 herbicide).

Det er registrert ca. 35 ugressarter med glyfosat-resistens på verdensbasis. Forekomster av naturlig motstand blant ugress velges ved kontinuerlig påføring av de samme plantevernmidler på de samme områdene inntil det mest mottakelige ugresset er eliminert, og de resistente ugresstypene dominerer. Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) og Tall waterhemp (Amaranthus tuberculatus) har utviklet populasjoner med resistens mot både glyfosat og flere andre ugressmidler.

Det er innsatt cry1Fv3-gen og cry1Ac-gen, i DAS-81419-2 x DAS-44406-6, som skal prosessere for Cry1F og Cry1Ac delta-endotoksinproduksjon. Disse genene stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis), deres toksiner kalles derfor også for Bt-toksiner. Denne kombinasjonen Bt-toksiner er for å bekjempe enkelte Lepidoptera-skadegjørere som: fall army (Spodoptera frugiperda), soybean looper (Pseudoplusia includes), velvetbean caterpillar (Anticarsia gemmatalis), soybean podworm (Helicoverpa gelotopoeon), tobacco budworm (Heliothis virescens) og sunflower looper (Rachiplusia nu).

 

Lenke:

http://takeactiononweeds.com/wp-content/uploads/2014/01/palmer-amaranth-management-in-soybeans.pdf

http://www.goodfruit.com/herbicide-resistance/

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :