Her er du:
Publisert: 16.05.2017
Det er innsatt to sentrale sekvenser i genmodifisert maisplante GA21 x T25. Disse genmodifikasjonene er for beskyttelse av avlingene mot herbicider med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er innsatt mepsps-gen fra en maisplante som vil danne mEPSPS enzym som er en EPSPS variant som er glyfosat-resistent. Det er også innsatt pat-genet som danner PAT-enzym som vil inaktivere L-fosfinotricin (glufosinat). Glufosinat-ammonium saltkonsentrat i en vandig løsning er i herbicidet som skal brukes. PAT-enzym fører til acetylering av glufosinat, en mindre giftig metabolitt. Dette hemmer den biocide aktiviteten av glufosinat-ammonium herbicide på GA21 x T25.

Glyfosat er det aktive virkestoffet i ugressmidler med glyfosat. Det aller mest brukte glyfosat ugressmiddelet er Roundup. Roundup innholder både glyfosat og POEA. POEA (polyethoxylated tallowmine) er tilsatt for å øke penetrasjon av glyfosat gjennom overflaten på planten og inn i cellene. Det er denne vaskemiddeleffekten av POEA som øker inntrenging av glyfosat i cellene. Denne synergien mellom glyfosat og POEA øker i sterk grad toksisiteten av Roundup formuleringer. Celletoksisiteten til Roundup eller POEA kan være over 100 ganger større på vannlivet enn bare glyfosat. POEA er sannsynligvis også i stand til å forårsake kreftfremkallende toksisitet. Dette skyldes den vanlige forekomsten i renset POEA av 1,4-dioksan som er klassifisert som et 2B mulig humant karsinogen. Dette betyr at glyfosatherbicider også kan inneholde spor av kreftfremkallende dioksan.

Det innsatte pat-genet i T25 stammer fra Streptomyces viridochromogenes-bakterien. Denne genmodifikasjonen er for å danne PAT-enzymet (Phosphinothricin acetyltransferase) som vil avgifte glufosinat fra glufosinat-ammonium. Dette gjør at maisplanten GA21 x T25 kan tåle herbicider med virkestoffet glufosinat-ammonium. Det kan derfor brukes høyere konsentrasjoner med glufosinat-ammonium herbicide på GA21 x T25 enn det som kan tåles av mange ulike ugress. Raigras (Lolium perenne L.ssp. multiflorum) har utviklet resistens mot både glyfosat og glufosinat-ammonium og kan oså være resistent mot begge disse ugressmidlene samtidig. Et annet gress som er glyfosat-resistent er genmodifisert bentgrass (Agrostis) som er genmodifisert for å være resistent mot glyfosat og som har spredt seg fra sitt opprinnelige sted til utilsiktede områder. Det sprøytes derfor med glufosinat-ammonium fordi glyfosat er ineffektivt.

Glyfosat og glufosinat-ammonium-resistensen av den genmodifiserte maisplanten GA21 x T25 vil føre til høyere konsentrasjoner av glyfosat og glufosinat-ammonium herbicidene på avlinger, samt i jord, vann og luft. GA21 x T25 er solgt som Roundup Ready maize, som navnet tilsier at denne maistypen er klar for å tåle mer Roundup, mer glyfosat og mer POEA, men også mer glufosinat-ammonium.

Spor av disse plantevernmidlene kan bli funnet i vanlige daglige produkter som frokostblandinger. Den viktigste godkjente myndigheten på Roundup er produsent av Roundup og genetisk Roundup-resistente avlinger. Produsenten av verdens Roundup-avlinger og Roundup-plantevernmidler hevder at deres produkter ikke forårsaker noen vesentlige helseproblemer. Dette er det perspektivet som deles av mange nasjonale myndigheter som insisterer på at Roundup er trygt.

 

Lenker:

https://www.honeycolony.com/article/gmo-corn-cereal/

Referanser:

Avila-Garcia W.V., and C. Mallory-Smith. 2011. Glyphosate-resistant Italian ryegrass (Lolium perenne) populations also exhibit resistance to glufosinate. Weed Science 59:305-309.

Székács I., Fejes Á., Klátyik S., Takács E., Patkó D., Pomóthy J., Mörtl M., Horváth R., Madarász E., Darvas B., and A. Székács. 2014. Environmental and toxicological impacts of glyphosate with its formulating adjuvant. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering Vol:8, No:3.

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :