Her er du:
Publisert: 11.05.2017

Genmodifisert soya (Glycine max) DAS-68416-4 x MON 89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse planten en resistensegenskap mot ugressmidler med tre forskjellige aktive stoffer: glufosinat-ammonium, glyfosat, og 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre. Den utbredte utviklingen av ugress som får resistens mot herbicider, spesielt mot glyfosat, har presset utviklingen mot flere herbicidresistenser i avlinger. Herbicider med ulike virkemåter kan brukes for å bekjempe ulike ugress. Det brukes flere ugressmidler for å bekjempe og hindre utviklingen av ugressmiddelresistent ugress. Belastningen fra alle disse toksinene vil kunne føre til forgiftet vann og luft.

Det innsatte pat-genet i DAS-68416-4 er utviklet gjennom Agrobacterium-mediert transformasjon av soyabønne. Pat-genet overført gjennom bakterien Agrobacterium tumefaciens i DAS-68416-4 stammer fra bakterien Streptomyces viridochromogenes. Dette betyr at dette modifiserte pat-genet ble innsatt med middel av kontrollert smitte fra et plantepatogen Agrobacterium tumefaciens. Agrobakterium er kjent i naturen for å for å komme inn i celler som er skadet av insekter og danner bakteriesvulst på de samme stedene.

Pat-genet er kodesekvens for å danne PAT-enzymet. PAT-enzym inaktiverer L-fosfinotricin (glufosinat). Glufosinat som i ugressmiddelet glufosinat-ammonium vil hindre dannelsen av livsnødvendig aminosyre-glutamin i planter ved å hemme glutamin-syntaseenzymet. Uten glutamin og med den resulterende økt ammoniakk-akkumulering vil plantene dø fort. Glufosinat-ammonium hemmer glutamin-syntase og stanser derved celleproduksjon av glutamin. Glutamin er også den mest forekommende aminosyre i hjernen og nervesystemet. Glufosinat-ammonium er dokumentert nevrotoksisk.

Det er også innsatt aad-12-genet i DAS-68416-4, for å danne AAD-12-enzymet. Aad-12-genet i DAS-68416-4 stammer fra bakterien Delftia acidovorans som finnes i jord og vann. AAD-12 enzymet kan degradere 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddikesyre) ved å katalysere konversjon av 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre til 2,4-diklorofenol. 2,4-D fungerer som et syntetisk plantehormon som forstyrrer normal vekst og vil drepe planter ved å skade eller stanse deres utvikling. Resistensen mot 2,4-D betyr at det kan brukes høyere konsentrasjoner av 2,4-D herbicide. Innsatt aad-12-genet fører til at soyaplanten DAS-68416-4 x MON 89788 kan tåle høyere konsentrasjoner med 2,4-D ugressmiddel enn vanlig ugress. 2,4-D ugressmiddel kan inneholde dioksin.

Det er innsatt cp4 epsps-gen i soyaplanten MON 89788. Cp4 epsps-genet er den modifiserte versjonen av aroA (epsps) genet fra bakterien Agrobacterium sp strain CP4 som koder for CP4 EPSPS-enzym. EPSPS-enzymet i planter vil bli hemmet av N-fosfonmetylglycin (glyfosat). Glyfosat i ugressmiddel hemmer EPSPS-enzymet i planter. EPSPS danner EPSP som er det nest siste enzymet i shikimatveien. Dette hindrer produksjon av chorismate og den videre produksjon av de aromatiske aminosyrene (L-tryptophan, L-phenylalanine og L-tyrosine) og sekundære metabolitter (vitamin B9 og vitamin K1). Planter uten aktive EPSPS vil derfor dø raskt etter behandling med glyfosat. Derimot er det svært mange ugressplanter som har utviklet resistens mot glyfosat og som har spredt seg over store områder.

 

Referanser:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3244902/pdf/tab.0132.pdf

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :