Her er du:
Publisert: 10.05.2017
Genmodifisert oljeraps MS11 (Brassica napus L. ssp. oleifera) har tre sentralt innsatte modifiserte gener. De har innsatt pat-genet for å danne plantetoleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. De har innsatt barnase-gen og barstar-gen for å danne hann-sterilitet (ingen pollen) i avlinger. Dette hindrer selvpollinering og resulterende innavlsdepresjon i raps MS11. Innavlsdepresjon vil redusere overlevelse av avlinger. Årsaken til innavlsdepresjon er økt uttrykk av  lav-uttrykk- skadelige mutasjoner i populasjoner som raps der det er høy selvpollinasjon i disse plantene. Med en hannsteril linje som MS11 vil alle avlinger bare stamme fra pollen fra andre planter. 

 

MS11 pat-genet stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes).  Pat-genet vil prosessere for fosfinotricin N-acetyltransferase. Dette PAT-enzymet kan metabolisere ugressmiddelet L-fosfinotricin (glufosinat). Dette betyr at oljeraps MS11 kan tåle å bli sprøytet med høyere konsentrasjoner med glufosinat-ammonium enn ugress kan tåle. Derimot er pat-genet drevet av en plantepromotor som er bare aktiv i alle det grønne plantevevet.

Dette fører til at det kan være ingen uttrykk av pat-genet i pollenvev eller røtter fordi de mangler de kloroplaster som er nødvendig for å ha et fungerende pat-gen. Dette betyr at dersom glufosinat-ammonium blir sprøytet over nye kryssinger med disse plantene som kan danne pollen, på det tidspunkt pollen skal utvikles, da vil det pollenet vevet blir drept og alle de overlevende planter vil bli hunnplanter. Dersom de krysses videre, da må det nødvendigvis være med pollen fra andre planter ellers vil de dø ut. Glufosinat-ammonium brukes som seleksjonsmiddel for hunnrapsplanter så vel som ugressmiddel.

MS11 er innsatt barnase-genet som stammer fra en bakterie (Bacillus amyloliquefaciens). Barnase-genet vil danne Barnase-enzym som kan gjøre planten hannsteril. Barnase-enzym blir uttrykt i tapetumcellene i blomsten og hindre pollenmodning. Pollen blir lysert av dette enzymet og tapetum blir brutt ned. En MS11-barnase linje er hannsteril, den kan bare reprodusere gjennom eggcellene. For å gjenopprette fruktbarheten til pollenknappene, er det derfor også innsatt barstar-gen i MS11, som er fruktbarhet gjenopprettende.

MS11 har også innsatt barstar-genet. Det stammer fra bakterien Bacillus amyloliquefaciens, Barstar-genet vil danne Barstar-protein som skal binde seg fast til Barnase-enzym og hindre nedbryting av tapetum og pollenknapper under blomstutvikling. Når det er både Barnase og Barstar, da vil Barstar gjøre Barnase inaktiv, og pollenblad, pollenknapper og pollen vil kunne modne seg. Derimot vil denne utviklingen kunne stanses ved å sprøyte med glufosinat-ammonium, fordi resistens mot dette ugressmiddelet mangler i alt pollinasjonsvev.

Planten er utviklet for å ha bedre kontroll på avl. Det vil være ingen selvpollinering uten pollenutvikling. Dette betyr at krysninger bare kan skje med pollen fra andre rapsplanter. Deretter må nye linjer med pure barstar-barnase systemet etableres før videre avl. Dette kan ta ca. fem år om gangen.

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :