Her er du:
Publisert: 07.04.2017

 

Den genmodifiserte soya (Glycine max) MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse sekvensene plantetoleranse mot tre forskjellige ugressmiddeler: glyfosat, glufosinat-ammonium, og dicamba. Det er innsatt det cp4 epsps gen i MON 89788 for glyfosat toleranse, det pat gen i A5547-127 for glufosinat-ammonium toleranse og dmo genet i MON 87708 for dicamba toleranse. Disse tre forskjellige ugressmidler må bekjempe ugress som er resistente mot minst ett av dem. De må også hindre utviklingen av resistente ugress.

 

MON 89788 med innsatt cp4 epsps genet som stammer fra en bakterie, vil danne en glyfosat-tolerant variant av 5-enolpyruvulshikimat-3-fosat syntase (EPSPS). CP4 EPSPS er den variant av EPSPS som mangler et bindings sted som glyfosat kan binde seg til. Glyfosat vil binde seg til EPSPS protein i ugress og andre planter, og stanse sine celler aktiviteter. Spesifikt, glyfosat vil stanse produksjon av tre essensielle aminosyrer for protein utvikling i planter og føre til plantens død. Dyr har ingen EPSPS i sine celler, derimot glyfosat kan være toksisk på mange andre måter enn å hemme EPSPS direkte i planter.

MON 87708 med innsatt dmo genet som stammer fra en bakterie, vil danne en dicamba mono-oksygenase (DMO) enzym; som fremmer toleranse mot ugressmiddel med dicamba. Dicamba er en benzosyre som reagerer på lik måte som endogen plante auxin. Dette betyr at lave konsentrasjoner med dicamba kan føre til ukontrollert celledeling og vekst. Høye konsentrasjoner vil stanse all celledeling og vekst. Soya med MON 87708 DMO kan bryte ned dicamba fordi den kan lage dicamba monooksygenase (DMO). DMO vil uskadelige gjøre dicamba i ugressmiddel ved å katalysere det til 3,6-dichlorosalicylic syre (DCSA) og formaldehyd.

A5547-127 med innsatt pat genet som stammer fra en bakterie, vil danne en fosfinotricin N-acteyltransferase (PAT) enzym; som vil hemme aktiviteten av ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Glufosinat vil hemme aktiviteten til glutamin syntetase i planteceller. Glutamin syntetase vil omdanne glutamat og ammoniakk til glutamin i planteceller. Når dette glutamin syntetase enzym aktivitet er stanset, vil de cellenivåer med ammoniakk deretter øke opptil en nivå som dreper planten. Glufosinat-ammonium i celler både hemme enzymet med glufosinat og øke ammoniakk nivåer med ammonium. A5547-127 med PAT-proteinet er immun for glufosinat-ammonium fordi PAT katalyserer acetylering av den fri aminogruppe (NH2) av L-PPT (L-Phosphinothricin), det aktive ingrediens i glufosinat, til N-acetyl-L-PPT, dette forbindelse som hemmer ikke glutamin syntase.

Ugress med glyfosat resistens, har utvilsomt ført til det at kontinuerlig GMO soya med glyfosat resistens har økt bruk av ugressmidler. Det press fra glyfosat for det naturlig utviklingen av glyfosat resistent ugress har ført til en økning i bruk av andre ugressmidler som dicamba og glufosinat-ammonium. Andel GMO soya som blir behandlet med bare glyfosat har blitt redusert vesentlig over tid. Derimot har de mengder med ugressmidler som brukes på GMO soya økt. Utviklingen av at der er flere mer ugressmidler som er nødvendige idag for å oppnå de samme resultater som for over ti år tilbake er dårlige fremgang.

 

Lenke:

http://wssa.net/wp-content/uploads/WSSA-Mechanism-of-Action.pdf

 

Referanse:

Perry E. D., Ciliberto F., Hennessy D.A., and GC Moschini. 2016. Genetically engineered crops and pesticide usen in U.S. maize and soybeans. Sci. Adv. 2:e1600850

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :