Her er du:
Publisert: 29.03.2017
 
Det er innsatt to sentrale sekvenser i soya (Glycine max) MON 87701 X MON 89788. Disse gir hele planten en økt toleranse mot glyfosat og resistens mot Lepidoptera-skadedyr. Det er innsatt det cry1Ac gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis ssp kurstaki,). Dette cry1Ac genet vil danne Cry1Ac protein som er toksisk mot Lepidoptera-skadegjørere, og som vil drepe de Lepidoptera-arter som vil spise denne genmodifiserte soyaplanten. Det er også innsatt det cp4 epsps genet som kan gi soyahybrid MON 87701 x MON 89788 toleranse mot glyfosat ugressmiddel.

Det Cry1Ac proteinet er giftig mot de voksen og larver til sommerfugl arter som spiser denne soyahybriden. Det Cry1Ac proteinet vil føre til apoptosis (programmert celle død) i middel tarmen til de Lepidoptera som spise denne soyaplanten. Det Cry1Ac proteinet har i utgangspunkt vært noe effektiv mot de primære Lepidoptera-skadegjørere. Der har utviklet felt resistens mot Cry1Ac protein i sekundære Lepidoptera-skadegjørere.

De primære Lepidoptera-skadegjørere mot soyaplanter inkludere: velvetbean caterpillar (Anticarsia gemmatalis), soybean looper (Pseudoplusia includens), soybean axil borer (Epinotia aporema), and sunflower looper (Rachiplusia nu). Tilflukt områder er nødvendige for å opprettholde populasjoner av de ømfintlige Lepidoptera-skadegjører og hindre utvikling av resistente populasjoner blant disse primære målene.

Derimot kan suksess mot de primære Lepidoptera skadegjører på soya danne muligheter for de sekundære Lepidoptera-skadegjørere. Spredning av Cry1Ac toksin mot disse primære skadegjørere kan muligens åpne et vindu i økosystemet for sekundære skadedyr som f.eks southern armyworm (Spodoptera eridania), pestfagerfly (Helicoverpa armigera) og tobacco budworm (Heliothis virescens) som ha en lav mottakelighet for Cry1Ac proteiner.

Larvene til black armyworm (Spodoptera cosmioides) får reduserte vekst når det fôres på soyaplanten MON 87701 x MON 89788 men ca. 80% kan overleve frem til voksen stadium. Soya som denne soyahybriden MON 87701 x MON 89788 kan derfor trolig være usatt for alvorlig angrep også fra Spodoptera cosmioides så vel som fra de andre sekundære Lepidoptera-skadegjørere.

Denne soyahybriden er innsatt cp4 epsps gen for å kunne danne CP4 EPSPS enzym som er endret sammenlignet med vanlig EPSPS enzym, sånn at det bindingsstedet for glyfosat er borte. Dette betyr at det kan sprøytes på høye konsentrasjoner med glyfosat ugressmidler uten å hemme CP4 EPSPS og å skade denne. Glyfosat binder seg til det aktive setet av EPSPS enzym i andre planter som ugressplanter. Dette fører til stans i produksjon av nødvendige aminosyrer, og fører til plantedød.

En alvorlig skadedyrangrep kan forvaltes av kjemisk tørking av avlingen, slik som å sulte de Lepidoptera-skadedyr. En forhøyet bruk av glyfosat vil føre til uttørking av avlingene. Derimot er disse avlinger genetisk modifisert til å være motstandsdyktig mot glyfosat, slik at konsentrasjonene som må anvendes vil være mest høy. Dette kan igjen øke risikoen av for mye glyfosat på fôr og mat fra MON 87701 x MON89788.

  

Lenke:

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108193/1/Bueno-Sosa-Gomez2014Harmigera-Brazilian-growers.pdf

 

Referanse:

Silva G. V., de Freitas Bueno A., Bortolotto O. C., dos Santos A. C., and A. Pomari-Fernandes. 2016. Biological characteristics of black armyworm Spodoptera cosmioides on genetically modified soybean and corn crops that express insecticide Cry proteins. Revista Brasileira de Entomologia 60, 255-259.


---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for trygg mat i Norge?

 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :