Her er du:
Publisert: 16.03.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays L.) MZHG0JG har to sentrale innsatte sekvenser. Til sammen gir det hele planten en økt toleranse mot to forskjellige type herbicider. Mais MZHG0JG er endret for å danne maisplant toleranse mot herbicider med virkestoffer glyfosat og glufosinat-ammonium. Begge disse stoffer virke ved å stanse viktige plantecelleprosesser. Glyfosat stanser plantens EPSPS enzymer. Glufosinat-ammonium stanser plantens glutamin syntetase enzymer. 

Mais linje MZHG0JG er tilsatt et gen som gjør planten tolerant mot ugressmidler som inneholder virkestoffet glyfosat. Det er innsatt det mepsps-02 genet i maisplanten MZHG0JG. Det mepsps-02 gen vil prosessere et EPSPS-enzym som er lit annerledes fra vanlige EPSPS-plantenzymet.

Denne genmodifiserte maisplanten kan danne EPSPS-enzymet med glyfosat toleranse. Dette er fordi mepsps-02 genet vil føre til et EPSPS enzym som er uten et bindested for glyfosat på det aktiv sted i enzymet. Dette betyr at ugressmiddel med det aktive stoff glyfosat, kan sprøytes på disse avlinger med de aktuelle mengder og konsentrasjoner for å drepe ugress uten å skade disse maisplantene.

Det enorme globale bruk av glyfosat ugressmidler har en tilsvarende enorm effekt på miljøet. Dette kan føre videre til, negative effekter på helse. Spesielt effekter av glyfosat på mikroorganismer har forårsaket grunner til bekymring. Det er gode grunner til å tro at glyfosat kan endre sammensetningen av mikrober i tarm ved å være mer toksisk mot symbiotiske mikrober enn mot patogen mikrober.

Glufosinat som i glufosinat-ammonium ugressmidler kan hemme glutamin syntase. Glufosinat vil skade ugress plantens evne til å tåle og å bryte ned ammonium. Ved å sprøyte på planter med glufosinat-ammonium kan den plantens evne til å bryte ned ammonium bli stanset. De konsentrasjonene med ammonium i plantene vil deretter overstige det som de kan tåle og overleve.

Den genmodifiserte MZHG0JG er også innsatt pat-09 genet som stammer fra bakterien Streptomyces viridochromogenes. Det innsatt pat-09 genet kan danne et phosphinothricin acetyltransferase enzym som kan forbrenne glufosinat-ammonium. Glufosinat vil binde uvendbar til glutamin syntetase i planter. Dette vil føre til hel stans av glutamin syntase aktivitet. Dette følges av plante død med unntak av glufosinat-ammonium resistente ugress som f.eks Italiaraigras. (Lolium perenne). Andre planter enn genmodifiserte mais MZHG0JG og resistente ugress, vil død ved de mengder og konsentrasjoner med glufosinat-ammonium som brukes i jordbruk.

MZHG0JG er utviklet for å tåle to forskjellige herbicider, fordi mye ugress har utviklet ugressmiddel resistens mot minst en av disse ugressmiddlene. Ugressmiddel med glyfosat og glufosinat bør tilsammen gi  kontroll på ugress. Derimot har enkelte ugress som f.eks Lolium perenne spp. multiflorum utviklet resistens mot både glyfosat og glufosinat ugressmidler. Tilsammen vil de store mengder og konsentrasjoner av disse to forskjellige typer ugressmidler danne en vesentlige økning av risiko mot både miljø og helse.

 

 

Referanser:

Shaw W., 2017. Elevated urinary glyphosate and clostridia metabolites with altered dopamine metabolism in triplets with autistic spectrum disorder or suspected seizure disorder: A Case Study. Integrative Medicine. Vol. 16, No1. February.

Mahmood K., Mathiassen S. K., Kristensen M., and P. Kudsk. 2016. Multiple herbicide resistance in Lolium multiflorum and identification of conserved regulatory elements of herbicide resistance genes. Frontiers in Plant Science Volume 7 Article 1160.


---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for trygg mat i Norge?

 

   

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :