Her er du:
Publisert: 21.02.2017

Det er to sentrale innsatte sekvenser i oljerapslinjen (Brassica napus oleifera L.) GT73. Disse er cp4 epsps-gen som hindrer glyfosat fra å stanse celleproduksjon av nødvendige aminosyrer, og goxv247-gen som kan fjerne glyfosat som er kommet i plantens celler. Disse to genene gir oljerapsplanten GT73 beskyttelse mot glyfosat plantevernmidler. GT73 er herved genmodifisert for både å kunne tåle høye konsentrasjoner med glyfosat og for å fjerne disse høye konsentrasjoner med glyfosat fra ugressmiddel fra planten.

 

Det er innsatt det cp4 epsps gen i oljeraps GT73 som stammer fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens sp CP4). Cp4-epsps-genet vil danne EPSPS-enzymet. Dette vil gi hele planten et aktiv EPSPS-enzym som ikke kan stanses av glyfosat ugressmiddel. Denne prosessen alene vil føre til glyfosat akkumulering i planteceller. Disse rester med glyfosat kan trolig være giftig dersom den spises som fôr eller mat.

Det er også innsatt det goxv247 gen i oljeraps GT73 som stammer fra en bakterie (Ochrobactrum anthropi stamme LBAA). Goxv247-genet vil danne GOX-enzymet (Glyfosat oksidase). Dette enzymet kan bryte ned glyfosat i disse oljerapsplanter. Glyfosat i planten blir fjernet fra de planteceller ved å konvertere den med GOX til de nedbrytningsprodukter AMPA (aminometylfosfonsyre) og glyoksylat. Dette vil hindre glyfosat fra å komme i fôr og mat.

Utilsiktet søl av genmodifiserte oljeraps som GT73 kan ha miljømessige konsekvenser over tid. Det vil kunne vokse langs veier og jernbane der det sprøytes med glyfosat og andre ugressmidler for å beskytte grensene for vei og jernbane fra erosjon. Det kan sannsynligvis vokse i eller i nærheten av sluk og vannavrenning langs stier og veier, og muligens hindre drenering.

Det vil trolig også være i stand til å gi sine ugressmiddel resistente egenskaper til andre oljerapshybrider (f.eks Brassica napus x Brassica rapa). Krysninger mellom forskjellige Brassica napus avlinger langs åkrer kan danne rømte planter med resistens mot flere ugressmidler f.eks både glyfosat og glufosinat. Dette kan skje dersom det er søl i eller langs åkrer med andre typer av ugressmiddel tolerante genmodifiserte raps i tillegg til GT73.

Sporing av årsakene til genmodifiserte forurensninger på landsbygda og blant avlinger tilbake til deres eksakte kilder kan vise seg å være svært vanskelig. Frøene fra disse plantene kan ligge i dvale i jorda for et tiår før deres gener blir spredt av insektbestøving.

Glyfosat ugressmiddel drift fra felt til randen av veier og stier vil presse for ugressmiddel resistens. Dette kan også skje langs kanter av nært liggende avlinger av andre vekster som f.eks. hvete. Det betyr at disse glyfosat toleranse gener vil danne en fortrin også for ugressraps som Brassica rapa. Dette oljeraps vil kunne vokse fra jorden når det er blitt sådd med andre avlinger og bli en viktig luke i mange åkre og feltmarginer.

 

 

Referanser:

Hove-Jensen B., Zechel D. L., og B. Jochimsen. 2014 Utilization of Glyphosate as Phosphate Source: Biochemistry and Genetics of Bacterial Carbon-Phosphorus Lyase. Microbiology and Molecular Biology reviews p.176-197. March Volume 78 Number 1.

 

Nishizawa T., nakajima N., Tamaoki M., Aono M., Kubo A., og H. Saji. 2016. Fixed-route monitoring and a comparative study of the occurrence of herbicide-resistant oilseed rape (Brassica napus L.) along a Japanese roadside. GM Crops and food, 7:1,20-37, DOI: 10.1080/21645698.201    

 

---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for trygg mat i Norge?

 

  

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :