Her er du:
Publisert: 09.02.2017

Det er syv sentrale innsatte sekvenser i den genmodifiserte maishybrid MON89034 (cry1A.105., cry2Ab2) x 1507 (pat, cry1F) x NK603 (cp4 epsps, cp4 epsps l214p) x DAS-40278-9 (aad-1). Disse er for å danne resistens mot de larver til enkelte nattfly arter (cry1A.105, cry2Ab2, og cry 1F) og for å danne toleranse mot de ulike ugressmidler; glufosinat-ammonium (pat), glyfosat (cp4 epsps, cp4 epsps l214p), 2,4-D og enkelte aryloksyfenoksypropionater (aad-1).

Mais MON89034 er genmodifisert for å danne Bt-toksiner som er toksisk mot voksen og larver til forskjellige nattfly arter. Det er innsatt to forskjellige gener fra bakterium (Bacillus thuringiensis) for å danne insekticider. Disse er cry1A.105-gen og cry2Ab2-gen som danner cry1A.105-toksin og cry2Ab2-toksin. Dette er to litt forskjellige toksiner for å hindre utvikling av insekts resistens. Begge disse genene danner toksiner i mellomtarmen til nattflylarver. Disse toksiner er brukt mot corn earworm (Helicoverpa zea) som har utviklet resistens mot tidligere brukte Cry-toksiner. Helicoverpa zea kan derimot også skader mais med cry1A.105 og cry2Ab2 toksiner.

Mais 1507 er innsatt et pat-gen for å danne toleranse mot ugressmidler med glufosinat-ammonium. Denne maisplanten har også innsatt et cry1F-gen for å danne insekticide. Maisengmott (Ostrinia nubilalis) kan utvikle resistens mot Cry1F. Fall army worm (Spodoptera frugiperda) kan utvikle resistens mot Cry1A.105 og Cry2Ab2 toksiner som også kan gi resistens mot Cry1F-toksin. Det kreves derfor en spesifikk forvaltningsstrategi for hver forskjellig GMO type avling.

Resistens mot Cry1F som i 1507 kan bli fra gener som er dominant ikke recessive. Det betyr at det vil være ineffektiv å bekjempe disse med tilfluktsområder med GMO-fri mais. Dette er fordi krysning av maisengmott fra disse områder med maisengmott fra de GMO områder ikke kan skape maisengmott avkom som er mer utsatt for Cry1F toksiner. Det er resistens vil være dominant i avkommet.

NK603 er genmodifisert for å tåle glyfosat. Dette betyr at rester av glyfosat kan være tilstede gjennom hele planten, også i denne maishybrid. Undersøkelser av mengder med polyaminer (putrescine, cadaverine) i maishybrid-NK603 og i ikke-genmodifiserte isogen mais har vist at de er ikke vesentlig tilsvarende. Putrecine og cadaverine sammen kan produsere en stygg lukt av nedbrytning. Begge kan være toksisk i høye mengder. Dersom disse uønskede egenskaper med økte konsentrasjoner putrescine og cadaverine i NK603 er genetisk arvelig vil det samme også kunne forekommer i MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9.

Det maislinje DAS-40278-9 er innsatt aad-1-genet for å danne 2,4-D ugressmiddel toleranse. Dette gen stammer fra en bakterium (Sphingobium herbicidovorans). Det aad-1-gen koder for det AAD-1-enzym (aryloxyalkanoate dioxygenase). Dette celle enzym kan spalte 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddikesyre). Dette kan redusere mye av de giftige mengder med 2,4-D ugressmiddel i maisplanten DAS-40278-9 og i mais MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9. Derfor kan det sprøytes høye mengder med 2,4-D på avlinger med maislinje DAS-40278-9. 2,4-D forstyrrer plantevekst ved å opptre som en kunstig plante hormon. 2,4-D er flyktig og er kjennt for å drive ut mot andre avlinger og skade dem.

 

Lenke :

http://saveourcrops.org/non-target-damage/

 

Referanser:

Dively G.P., Venugopal P.D,, og C. Finkenbinder. 2016. Field-Evolved Resistance in Corn Earworm to Cry Proteins Expressed by Transgenic Sweet Corn. PLoS ONE 11(12): e0169115. doi:10.1371/ journal.pone.0169115

Mesnage R., Agapito-Tenfen S. Z., Vilperte V., Renney G., Ward M., Séralini G-E., Nodari R. O., and M. N. Antoniou. 2016. An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup-tolerant GM maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process. Scientific reports 6:37855 DOI: 10.1038/srep37855.

Santos-Amaya O. F., Rodrigues J. V. C., Souza T. C., Tavares C. S., Campos S. O., Guedes R. N. C., and E. J. G. Pereira. 2015. Resistance to dual-gene Bt maize in Spodoptera frugiperda: selection, inheritance, and cross-resistance to other transgenic events. Sci. Rep. 5, 18243; doi: 10.1038/srep18243

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :