Her er du:
Publisert: 12.01.2017


Den genmodifiserte rapsplanten (Brassica napus oleifera) MS8 x RF3 x GT73 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Disse er MS8 (barnase, bar) x RF (barstar, bar) x GT73 (gox247, cp4 epsps). Tilsammen danner disse i bunn og grunn olje raps som er genmodifisert for å kunne tåle både glufosinat-ammonium og glyfosat ugressmidler. Denne ugressmiddel kombinasjonen er for å kunne bekjempe den resistens utvikling av mange ugressplanter.

MS8 linjen er innsatt barnase-genet og bar-genet. Det barnase-gen koder for et enzym som kan hindre tapetum fra å utvikle pollen i pollensekker. Dette betyr at rapsplanten MS8 blir hannsteril, den har ingen pollen. Dette er for å hindre sjølv pollinering. MS8 linjen er også innsatt bar-genet. Det bar-gen koder for et PAT-enzym som kan avgifter phosphinothricin (glufosinat), noe som skaper plante toleranse mot glufosinat-ammonium ugressmidler. MS8 eggcelle kan pollineres av RF3 sædcelle. Dette fører til befruktning og utvikling av et MS8 x RF3 embryo.

RF3 linjen er innsatt de barstar og bar gener. Det barstar-gen koder for et barstar-protein som kan binde seg fast til et barnase-enzym. Dette betyr at barstar i tapetum i pollenknapper kan hindre barnase fra å ødelegge pollen utvikling fra tapetum. RF linjen er også innsatt bar-genet. MS8 x RF3 har derfor et bar-gen fra eggcelle og et bar-gen fra sædcelle. MS8 x RF3 har bar-gen fra både hunnkjønn og hannkjønn. Med andre ord det dannes oljerapsplanter som kan være diploid for bar-genet og derfor følger de mendelske arvelovene. MS8 x RF er derfor glufosinat-ammonium tolerant gjennom hele livssyklus.

GT73 linjen er innsatt gox247-gen og cp4 epsps-gen. Disse kan prosessere for GOX-protein og CP4 EPSPS-enzym. Det GOX-protein kan bryte ned glyfosat og det CP4 EPSPS-enzym kan fungere sjølv om det er glyfosat. Glyfosat vil hemmer vanlig EPSPS-enzym. Det hindre EPSPS-enzym aktivitet og derfor også celle produksjon av aromatiske forbindelser gjennom shikimate sti. Ugressmiddelet glyfosat er rettet mot EPSPS som er den nest siste enzymet i den shikimate sti. Det CP4 EPSPS er endret EPSPS sånn at det er uten et bindested for glyfosat og kan derfor fungere aktivt. Oljeraps GT73 er tolerant mot glyfosat både fordi det kan bryte ned glyfosat og fordi det har ingen bindingssetet for glyfosat.

MS8 x RF3 x GT73 er dannet ved å krysse MS8, RF3 og GT73 sammen gjennom konvensjonell kryssing. Hybriden er laget for å ha høye toleranse mot produsentens egne ugressmidler med glufosinat-ammonium og glyfosat. Også frø fra MS8 x RF3 x GT73 er tolerant mot disse ugressmidler. Dersom disse genmodifiserte frøene sprees langs veikanter eller sporlinjer under transport vil disse kunne spire og muligens forplante og spre seg. Disse rømte genmodifiserte oljerapsplantene som også bærer gen for hannsterilitet vil trolig også følge mendelske arveloven. Til slutt kan de slå opp uventet i fjerne steder og deres eksakte opprinnelsen kan bli umulig å finne.

 

 

Lenker:

http://www.australianoilseeds.com/__data/assets/pdf_file/0018/8019/69_GRDC_Canola_Guide_Canola_plant__and__how_it_grows.pdf

http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/516181/Procrop-canola-growth-and-development.pdf

 
 
 

---

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for trygg mat i Norge?

 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :