Her er du:


Bomull (Gossypium hirsutum L) linje GHB614 x T304-40 x GHB119 er genmodifisert for å danne en økt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium, og beskyttelse mot insektarter i Lepidoptera-ordenen; sommerfugl og nattfly. GHB614 (2mEPSPS) x T304-40 (Cry1Ab/PAT) x GHB119 (Cry2Ae/PAT) er en bomullshybrid med ekstra ugressmiddel toleranse og ekstra resistens mot nattflylarver. Dette er utviklet for å bekjempe den økte ugress resistansen og den økte insektsresistansen imot genmodifiserte bomullsplanter.

Det er laget en genetisk modifikasjon 2mepsps i GHB614 som er laget for å tåle høyere konsentrasjoner av glyfosat. Genet 2mepsps stammer fra mais og er innsatt GHB614 bomull gjennom overføring inni bakterium (Agrobacterium tumefaciens).

Til sammen med flere innsatte genetiske elementer er GHB614 i stand til å danne nok 2mEPSPS-enzymer for å lage plantetoleranse mot de høye konsentrasjoner med det glyfosat ugressmiddelet. Glyfosat hemmer og deaktiverer det essensielle plante enzymet EPSP Syntase. Det 2mEPSPS-enzymet er uten bindingssted for glyfosat hemmer, og kan utføre samme funksjon som EPSPS-enzymet ville ha gjort. Bomullsplante GHB614 x T304-40 x GHB119 kan derfor tåle høye konsentrasjoner med glyfosat.

Det er innsatt bar-genet som tilsammen med andre genetiske elementer prosesserer for fosfinotricin acetyltransferase (PAT-enzymet). Det PAT-enzym gjør T304-40 og GHB614 x T304-40 x GHB119 planten resistent mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Glufosinat fra glufosinat-ammonium hemmer det essensielle plante enzymet glutamin syntase. Dette enzymet er direkte knyttet til nitrogenmetabolismen hos planter. PAT-enzymet avgifter glufosinat-ammonium ved å omdanne det til N-acetyl-L-glufosinat ammonium. Dette stoffet vil ikke kunne inhibere glutamin syntase, og nitrogenmetabolismen i T304-bar. Det er også innsatt et bar-gen i GHB119. Både T304-40 og GHB119 har det innsatte bar-genet. Bomullsplante GHB614 x T304-40 x GHB119 kan derfor tåle høye konsentrasjoner med glufosinat-ammonium ugressmiddel.

Der er brukes to ugressmidler (glyfosat og glufosinat-ammonium) for å bekjempe det stadig voksende antall ugressplanter som har utviklet resistens mot minst en av disse to ugressmidler. Den økte belastningen av disse kjemiske blandingene er grunn til mer bekymring. Deres kombinerte giftige effekter er kompliserte og kostbare å studere fordi deres effekter er forskjellige på forskjellige ugressplanter. Problemer med nye multiresistens vil trolig føre videre til gen-modifikasjoner for planteresistens mot tre forskjellige ugressmidler.

Bomull er mest skadet av lepidoptera larver som spiser bomull knopper. disse er hovedsaklig Helicoverpa zea (American cotton bollworm), Helicoverpa armigera (cotton bollworm), Helicoverpa punctigera (Australian bollworm), Heliothis virescens (tobacco budworm), Earias inulana and E.vitella (spotted bollworm), og Pectinophora gossyypiella (pink bollworm). I tillegg kan andre skadedyr som Bemisia tabaci (cotton whitefly) påføre mye skade på bomullsplanter. Der det først ble nødvendig bare én type er det nå nødvendig med to forskjellige typer cry-toksiner som Cry1Ab og Cry2Ae.

   

Lenker:

http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/07/IJAAR-V7No1-p23-35.pdf

 

Referanser:

B. E. Tabashnik. 2015. ABCs of Insect Resistance to Bt. PLOS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1005646


---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for trygg mat i Norge?

 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :