Her er du:
Publisert: 02.12.2016

Mais (Zea mays) MON 87427 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen gir planten glyfosat toleranse i vegetative og kvinnelige vev. Det er innsatt et cp4-epsps gen fra en bakterie (Agrobacterium sp. strain CP4.). Dette genet koder for CP4 EPSPS-protein som kan gi cellen glyfosat toleranse. Det er også innsatt det innsatt e35S-hsp70 promoter som fører til at det er svært begrenset EPSPS protein i to viktige mannlige reproduktive vev: pollen mikrospores som utvikler seg til pollenkorn, og tapetum celler som leverer næringsstoffer til pollen.

 

Glyfosat behandlet MON 87427 kan derfor tjene som en kvinnelig-foreldre (fordi stigma og stil har glyfosat-toleranse), og fordi det er ingen selvbefruktning (fordi pollen mikrospores og tapetum er uten glyfosat toleranse). Dette betyr at glyfosat brukes for utrenskning av pollen produserende vev i den genmodifiserte mais MON 87427. Glyfosat vil også, ved svært lave konsentrasjoner, kunne utføre ikke-selektiv kontroll av mange årlige, akvatisk og flerårig planter og ugress. Glyfosat i ugressmiddel kan være tilstede i ugressmiddel som; oppløst glyfosat potassium salt eller som oppløst glyfosat isopropylamine (IPA) salt. Disse er vannløselige former for glyfosat, nødvendig fordi det er et vannbasert ugressmiddel som må blandes og fortynnes med vann før det blir anvendt på avlinger.

Det er sammenlignet effekter på vannlopper (Daphnia magna) av det aktivt ingrediens glyfosat salt, med glyfosat i ugressmiddel formulering. Det ble vist at ugressmiddel med glyfosat IPA kan være mer toksisk enn bare glyfosat IPA. Det er funnet vesentlige negative effekter på vannlopper ved de lave konsentrasjoner som kan brukes i praksis (ca. 1mg til 5mg per liter). Dette betyr at den akvatisk-invertebrate økologien kan bli skadet av de relevante konsentrasjoner av glyfosat-ugressmiddel i omgivelsen. Derimot er mange av de historiske undersøkelser på glyfosat trolig utført på teknisk-grad glyfosat som har lav oppløselighet i vann. Disse er uegnet for å undersøke økologiske effekter av glyfosat ugressmidler som inneholder en vannfortynning av vannløselig glyfosat for å sprayes på avlinger.

Glyfosat ugressmidler har blitt verdens mest solgte ugressmiddel fordi det kan drepe alle planteliv som det kan komme i kontakt med. Genmodifiserte avlinger som MON87427 har skapt glyfosat resistens i avlinger. Dette er noe som har ført til store økninger i bruk av glyfosat ugressmidler. Samtidig har det blitt trodd at fordi glyfosat stanser aktivt et plant enzyme, som ikke forekommer i vertebrater, at dette kunne vare ufarlig for menneske. Derimot kan glyfosat påvirke vertebrater via andre veier, og bevis for skade mot virveldyr har økt de siste tiårene.

Glyfosat blir alltid brukt sammen med sine adjuvans (f.eks POEA; polyethyloxylated tallowamine) i ugressmiddel. Økt giftighet av glyfosat i ugressmiddel sammenlignet med bare glyfosat skyldes trolig adjuvans. En adjuvans har som mål å øke effektiviteten av den aktive ingrediens glyfosat. Det er registret mange uønsket effekter av glyfosat ugressmiddel som kan skyldes adjuvans i tilegg til glyfosat.

Det er blant andre oppdaget endokrine forstyrrelser under spermatogenesis eller graviditet i vertebrater som trolig blir forårsaket av adjuvans i tillegg til glyfosat. Den flere kombinerte effekten av ingrediensene kan føre til human celletoksisitet.

 

Lenker:

http://www.agronomy.k-state.edu/documents/weed-management/glyphosate-06.pdf


Referanser:

Cuhra M., Traavik T., og T. Bøhn. 2012. Clone- and age-dependent toxicity of a glyphosate commercial formulation and its active ingredient in Daphnia magna. Ecotoxicology 22:251–262.

Mesnage R., Bernay B., and G.-E Séralini. 2012. Ethoxylated Adjuvants of Glyphosate-Based Herbicides Are Active Principles of Human Cell Toxicity. Toxicology. http://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2012.09.006

 
 
 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :