Her er du:
Publisert: 25.10.2016

Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har ti sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse innsatte sekvenser er for å danne insekticider mot Lepidoptera (sommerfugl) og tre andre innsatte sekvenser er  for å danne insekticider mot Coleoptera (biller). Det er også fire innsatte sekvenser som danner toleranse mot ugressmidler. To av disse er for å danne toleranse mot glufosinat-ammonium og to andre er for å danne toleranse mot glyfosat.

Det er innsatt et cp4-epsps-gen i MON87427 og et cp4-epsps-gen i MON88017. Begge to innsatte cp4-epsps-gener kan prosessere for CP4-EPSPS-enzym. Dette enzymet gir denne maisplanten toleranse mot høye konsentrasjoner av ugressmiddel med glyfosat. Det har fra før blitt registrert i melk og øl. Det er registrert glyfosat i honning, men også i organisk honning. Nylig er det blitt registrert glyfosat i flere typer spedbarn havre frokostblandinger.

Det er innsatt et pat-gen i 1507 og et pat-gen i 59122. Disse to innsatte pat-genene kan begge prosessere for PAT-enzym. PAT (Phosphinothricin N-acetyltransferase) enzym eliminerer herbicid aktivitet til glufosinat (phosphinotricin). Glufosinat toleranse er et egenskap som brukes i økende grad fordi forekomsten av glyfosat resistente ugress er blitt så utbredt. Glufosinat brukes sammen med ammonium sulfate (AMS) som tensider på mais.

Det er innsatt et Cry1F-gen i 1507. Cry1F-gen kan prosessere for Cry1F-toksin som er noe toksisk mot enkelte typer møll-larver. Cry1F-toksin er ikke effektiv mot western bean cutworm (Striacosta albicosta) som har spredt seg fra bønner til mais. For å hindre at Cry1F blir helt forlatt har denne maishybrid blitt utviklet med både Cry1F og en annen genmodifikasjon giftige mot møll larver.

Det er innsatt et CS-cry1A.105-gen i MON89034 for prosessere protein som kan drepe larver fra møll (Noctuidae). Det er et syntetisk protein som er ukjent i naturen og som er laget gjennom genetisk manipulasjon av tre forskjellige gener som stammer fra bakterier. Denne genmodifikasjonen for en ny biocide er for å bekjempe utviklingen av de larvene med resistens mot cry1F toksin. 

Det er også innsatt et Cry2Ab2-gen i MON89034. Også dette genet er for å drepe møll-larver. Dette genet prosessere for Cry2Ab2-toksin som er giftig mot larver til enkelte typer møll. Derimot er det registrert at mais med Cry1A.105 og Cry2Ab2 samt Cry1F allikevel mangler effektiv 100% kontroll mot western bean cutworms (S. albicosta).

En annen art som har utviklet resistens mot disse gen-toksinene er western corn rootworm (Diabrotica virgerifera virgerifera). Det er innsatt CS-cry3Bb1 i MON88017, og cry34Ab og cry35Ab i 59122. Tilsammen skal disse prosessere effektive gifter mot de larver til corn root worm. D.virgerifera (WCR) har utviklet noe resistens mot CS-Cry3Bb1. Derfor er denne maisplanten med de Cry34Ab og Cry35Ab toksiner i 59122 i tillegg. Insektens resistens er og blir en komplikasjon som kan føre til mer kompleks og trolig mer kostbar utvikling av genmodifiserte maisplanter.

  

Lenker:

http://www.nacrw.org/2016/presentations/O-27.pdf

http://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g2013.pdf

  

Referanser:

Michel A. P., Krupke C. H., Baute T. S., and C. D. Difonzo. 2010. Ecology and Management of the Western Bean Cutworm (Lepidoptera: Noctuidae) in Corn and Dry Beans. J. Integ. Pest Mngmt. 1(1).

Jakka S. R. K., Shrestha R. B.. and A. J. Gassmann. 2016. Broad-spectrum resistance to Bacillus thuringiensis toxins by western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Scientific Reports 6, Article number: 27860. doi:10.1038/srep27860.

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :