Her er du:
Publisert: 18.10.2016

 

Mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Det er innsatt et cry1A.105-gen som er syntetisk og uten forekomst i naturen. Det er også innsatt et cry2Ab2-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. kumanmotoensis), og et vip3Aa20-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis sp. linje AB88). Tilsammen vil disse tre genmodifikasjoner føre til produksjon av biocider som er høyt giftig mot møll insektslarver (Lepidoptera Noctuidae). I tillegg til det er det innsatt et cp4 epsps-gen i MON87427 og i NK603 som stammer fra en bakterie (Agrobacterium sp. linje CP4). Tilsammen danner de CP4 EPSPS-enzymer som gjør maisplanten tolerant ovenfor plantevernmidler som inneholdende glyfosat. 

 

De glyfosat-tolerante maisplantene og glyfosat-resistente ugress vil kunne overleve doser med glyfosat som vanligvis brukes på åkeren. Der det er glyfosat-tolerant ugress, vil det være nødvendig å øke mengden med glyfosat eller bruke en annen ugressmiddel, eller begge deler. Dette vil føre til høyere rester av ugressmiddel på maisplanten. Dette vil videre føre til høyere konsentrasjoner av glyfosat rester på mais kjerner. Det vil derfor også føre til mer glyfosat i mat. Den maksimale rest-nivået for glyfosat har blitt hevet i land der det produseres glyfosat-tolerante og genmodifiserte maisplanter. Det er betenksom at flertall av undersøkelser om glyfosat tolerant mais er uten studie av glyfosat tolerant mais med glyfosat på.

Den CP4 EPSPS hemmende glyfosat skal bare kunne stanse dette enzymet og sine prosesser sånn som er involvert i planter. Derimot, den genmodifiserte maisen med spor av glyfosat har noen ganger blitt funnet til å føre til dårligere helse i både dyr og menneske. Glyfosat kan drepe ugressplanter ved svært lave konsentrasjoner. Men det er også mulig at det har andre mer uhyggelige kjemiske egenskaper. Det er mulig at ved de store mengder glyfosat som blir brukt at det også kan forstyrre de biokjemiske sti til dyr og mennesker f.eks. ved å forstyrre de prosessene som danner proteiner i kroppen.

Når de store økninger med bruk av ugressmiddel med glyfosat sammenlignes med de store økninger av sykdommer der det brukes mest glyfosat er det klare korrelasjoner. I fra den dato der glyfosat forbruk begynte å øke eksponensielt, økte forekomst av mange sykdommer også eksponensielt der det ble brukt glyfosat. Det er en vesentlig korrelasjon mellom den utvikling av glyfosat bruk og den utvikling av mange sykdommer. Dette betyr at utviklingen av glyfosat forbruk og sykdoms utvikling er svært like i mange tilfeller.

Nyere undersøkelse av glyfosatrollen i sykdomsutvikling beskriver glyfosat som en syntetisk aminosyre og analog glycin. Glycin er en enkel men svært viktig aminosyre som forekommer som en av de tyve aminosyrene som er byggesteiner i proteiner. Glycin er også en aminosyre som kan ligne mest på glyfosat. Dersom glyfosat blir derfor inkludert i proteinkonstruksjon i stedet for glycin vil dette trolig kunne føre til mange forskjellige sykdomssymptomer. Med andre ord, det er grunn for å tro at glyfosat kan bli en strukturell del av de mange proteiner som spiller aktive roller i kroppens utvikling, vedlikehold og forsvar. Dermed kan glyfosat forstyrre den optimale stoffskifte og kan føre til sykdom.

 

 

Referanser:

Cuhra, M., (2015) Review of GMO safety assessment studies: glyphosate residues in Roundup Ready crops is an ignored issue. Environ Sci Eur  (2015) 27:20

Samsell, A., and  Seneff, S., (2016) Glyphosate pathways to modern diseases V: Amino acid analogue of glycine in diverse proteins. Journal of Biological Physics and Chemistry 16 (2016) 9–46.

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :