Her er du:
Publisert: 30.09.2016

 
Mais (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre forskjellige genmodifikasjoner som danner giftstoffer mot lepidoptera. Det er også innsatt et gen for å gi denne maisplanten økt toleranse mot glufosinat-ammonium og et for å gi planten toleranse mot glyfosfat. Det er funnet klare bevis for at ugressmiddel brukt av de som adopterte glyfosat tolerant mais øker, trolig som følge av utviklingen av glyfosat resistent ugress. Derimot ble det ikke funnet en lignende mønster for bruk av mais insekticider over tid. Dette kan være fordi det stadig utvikles nye typer biocide gener. Disse blir innsatt mais for å drepe insektslarver som kan ha utviklet noe resistens mot tidligere genmodifikasjoner.

Det er innsatt et cry1F-gen i 1507, og dette cry1F-genet stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis kurstaki). Cry1F-genet prosesserer for Cry1F-protein som var høyst toksisk mot møll. European corn borer (O. nublilalis) og Fall army worm (S. frugiperda) har derimot utviklet resistens mot Cry1F-toksin. Cry1F-genet er innsatt sammen med to andre typer gener for å gjøre denne genmodifisert maisplanten resistent mot Lepidoptera, også mot de larver som har utviklet resistens mot Cry1F som er i 1507 og MON89034 x 1507 x NK603. Ett innsatt gen er syntetisk.

Videre, det er innsatt et cry1A.105-gen i MON89034. Dette syntetiske genet er dannet fra deler av tre andre gener (Cry1Ab, Cry1Ac og Cry1F) som stammer fra bakterier (Bacillus thuringiensis). Det cry1A.105-genet er testet og funnet effektiv mot Lepidoptera Crambidae Ostrinia nublilalis (European corn borer), Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa zea (corn earworm, bollworm) og Lepidoptera Noctuidae Spodoptera frugiperda (fall armyworm). Cry1A.105 er et syntetisk gen fordi det er ingen kjennt naturlig forekommende cry1A.105-gen i f.eks bakterie.

Det er også innsatt et cry2Ab2-gen. Dette Cry2Ab2-genet i MON89034 og MON89034 x 1507 x NK603 er en variant av Cry2Ab2- Bacillus thuringiensis, som er giftig mot corn earworm (H. zea) og andre insektslarver til møll (Noctuidae) som vil spise denne maisplanten. Tilsammen danner disse tre innsatte gener en "pyramide" av biocide egenskaper rette mot larver som kan skade denne maisplanten. De er trolig også i stand til å bekjempe larver til western bean cutworm (Striacosta albicosta). Dette er en noctuid som er resistent mot Cry1A og Cry2A og som har spredt seg til mais.

For å hindre nye resistensutviklinger er det viktig at det plantes GMO-fri områder der utsatt møll og sommerfugl kan leve. Deretter vil disse kunne lage avkom som er utsatt for Cry1F-proteinet og som vil kunne pare seg med Cry1F-resistent Lepidoptera og danne nye generasjoner med mest Cry1F-utsatt Lepidoptera. Derimot er det mange steder i verden der det mangler hensyn til dette praksis og det vil kunne utvikle seg noctuid populasjoner med resistens før eller seinere.

I tillegg er det innsatt epsps-gen to ganger i NK603 for a danne glyfosat toleranse. Glyfosat er brukt mange steder både for ugress kontroll og skadedyr kontroll. I den genmodifiserte maisen 1507 er det også innsatt et pat-gen som kan gi toleranse mot høye konsentrasjoner med glufosinat-ammonium. Disse blir brukt for å bekjempe ugress med ugressmiddel resistens. Det er ugress som kan tåle både glyfosat og glufosinat. Tilsammen blir det også mer bruk av disse to ugressmidlene.

  

Lenker:

http://corn.agronomy.wisc.edu/Management/pdfs/A3856.pdf

http://corn.agronomy.wisc.edu/Management/pdfs/A1220.pdf

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/corn-earworm.pdf

 

Referanse: 

Perry E. D., Ciliberto F., Hennessy D. A., and G.C. Moschini. 2016. Genetically engineered crops and pesticide use in U.S. maize and soybeans. Science Advances 2:e1600850.

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :