Her er du:
Publisert: 20.09.2016


Den genmodifiserte maisplanten VCO-Ø1981-5 (Zea mays) har en sentral innsatt sekvens som kan gi hele planten en økt toleranse mot glyfosat. Det er innsatt et epsps grg23ace5-gen for å prosessere EPSPS ACE5 protein. Dette innsatte genet er en modifikasjon av grg23 epsps-genet som stammer fra en bakterie (Arthrobacter globiformis). Glyfosat hemmer naturlig EPSPS-enzym og dette fører til stans av produksjon av aromatiske aminosyrer i planter som; fenylanin, tyrosin og tryptofan. Dette fører videre til mangel av essensiell proteinproduksjon og mange sekundære metabolitter viktige for plantevekst. Glyfosat vil på denne måten drepe alle planter det kommer i kontakt med, unntatt genmodifiserte planter med innsatt glyfosat toleranse.

Noen av de mest problematiske ugresstypene der det dyrkes genmodifiserte mais i USA er: Tall waterhemp (Amaranthus tuberculatus), Giant ragweed (Ambrosia trifida), og Horseweed (Conyza canadensis). Disse ugressplanter har alle utviklet resistens mot glyfosat og andre ugressmidler, og spredt seg der det dyrkes glyfosat resistente mais. Dette har ført til en økning i herbicide kostnader på to til tre ganger mer i 2015 enn det som ble brukt før glyfosat resistente maisplanter ble tatt i bruk.

I 2012 ble det brukt ca. 70 millioner kilogram med glyfosat på genmodifiserte maisplanter. Utviklingen av glyfosat resistente ugresset har ført till bruk av andre ugressmidler i tilegg til glyfosat. Denne metoden blir brukt på ca. 85% av maishektar med glyfosat resistent ugress. Den andre metoden er å bruke mer glyfosat enn før. Dette blir brukt på ca. 25% av maishektar med glyfosat resistent ugress. Disse to tall forteller at begge metoder kan være i bruk på opptil ca. 10% av maishektar med glyfosat resistent ugress. Det ble funnet glyfosat resistente ugressplanter i 5.6 prosent av maishektar i USA i 2010.

Det genmodifiserte EPSPS ACE5 proteinet binder med det naturlige substrat, fosfoenolpyruvat, med lignende affinitet som vanlig mais EPSPS. Derimot vil EPSPS ACE5 blir mye mindre hemmet av glyfosat enn vanlig mais EPSPS-enzymet. Dette betyr at det kan brukes "over the top" bruk av glyfosat for ugrasbekjempelse. I praksis brukes en økt mengde med glyfosat på ugress for å drepe det enn det som vanlig mais kan tåle. VCO-Ø1981-5 har økt egnethet der det brukes høye bruk av glyfosat. Derimot har glyfosat resistent ugress også økt egnethet dersom det brukes mer glyfosat enn vanlig.

Introduksjon av VCO-Ø1981-5 vil bidra til økt spredning av antall hektar med glyfosat resistent mais og glyfosat resistent ugress. Derfor vil det også medføre økt bruk av glyfosat så vel som andre ugressmidler i tillegg og de økte kostnader som dette medfører. Det er mulig at denne genmodifiserte maisplanten vil kunne krysses med andre genmodifiserte maisplanter for å øke glyfosat resistens eller øke resistens mot andre ugressmidler i tilegg. Dette vil bidra til økt omfang av bruk av biocider og derfor også økt omfang av skader på vanlige planter.

Genmodifiserte planter har ført til en utvikling der glyfosat er allestedsnærværende i miljøet. Mennesker og dyr kan være utsatt for glyfosat og de sublethal virkninger til glyfosat over langtid. Det er påvist at glyfosat som kan ligne glysin i kroppen til dyr og mennesker, og er nå tilstede i vesentlige mengder i veldig mange vaksiner.

  

Lenker:

http://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g1484.pdf

http://www.ers.usda.gov/media/1832872/err184_summary.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=k33iFXHlOnY

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :