Her er du:
Publisert: 06.09.2016

Den genmodifiserte oljeraps (Brassica napus) MON88302 har et sentral innsatt sekvens som danner økt resistens mot plantevernmidler med glyfosat. MON88302 uttrykker cp4 epsps i alle celler tilsammen, også i pollen celler. Dette vil bidra til spredning av MON 88302 og bruk av plantevernmidler med glyfosat. Dette betyr at hele denne genmodifiserte rapsplanten kan tåle ugressmiddel med glyfosat. Det mannlige pollen og kvinnelige egget vil også ha innsatt et modifisert cp4 epsps gen. Dette betyr at denne genmodifiserte oljerapsplanten kan formere seg gjennom insektens pollinering. Potensial for etablering av denne GMO i naturen er vesentlig høy. Bruk av ugressmiddel med glyfosat i semi-natur kan skade alt annet enn disse oljerapsplantene som vil spre seg raskere hvis de får denne fordelen.

Det er flere måter som kan føre til glyfosat resistente Brassica napus bestander som opptrer utenfor jordbruket. Den gjentatte eksponeringen av subletale konsentrasjoner av glyfosat fra plantevernmiddel drift og rester i jord og vann, kan til slutt føre til en dreining mot glyfosat resistente plantepopulasjoner av Brassica napus utenfor jordbruk. Bestander av Brassica napus med glyfosat resistens kan også oppstå utenfor landbruket gjennom direkte overføring av genmodifiserte egenskaper, ved endring i blomstring fenologi og forbigående pollen sterilitet. Søl av transgene frø fra transport enten ved et uhell eller bevisst måte kan også føre til etablering av genmodifiserte Brassica napus bestander langt og bredt fra sine tiltenkte felt.

Oljeraps frø når begravd under tørre forhold kan vedvare i mange år. Kombinasjonen av glyfosat resistens og lang frø dvalen betyr at oljeraps kan plutselig dukke opp igjen under gunstige forhold. GMO Raps har spredt seg langt unna fra sine tiltenkte steder og utfordrer; frukthager, vingårder, brakk felt, samt veikanter og jernbane sider. Landsbygda, og hvor som helst hvor glyfosat er en viktig ugressmiddel, er utsatt for fremveksten av GMO glyfosat resistent raps. Det uønskete spredningen av glyfosat resistente oljeraps har blitt registrert fjern fra sine opprinnelser og er blitt funnet langs veier og jernspor i både Europa og Asia.

Kontinuerlig bruk av glyfosat kan føre til endringer i mikrobiell sammensetning av jord. Vesentlige reduksjoner i Acidobacteria som er bakterier som er dominant i rhizosfæren (rot stengel miljøet) er observert. Disse er svært viktige for biogeokjemiske prosesser i rhizosfæren spesielt cellulose degradering. Kontinuerlig bruk av glyfosat bidra også til vesentlige økninger i Proteobacteria, som er bakterier som kan øke i mengder og aktivitet i respons til glyfosat ugressmiddel forurensning av jord. Tilsammen betyr dette at glyfosat trolig kan redusere andelen Acidobacteria men øke andelen Proteobacteria i et rhizosfærmiljø til genmodifiserte planter som til oljeraps MON 88302.

I tilegg til sammensetningen av bakterielle kulturer kan glyfosat også endre sammensetningen av symbiotiske mykorrhizal sopp. En 40% reduksjon av sopp mykorrhiza (Glomus mosseae) etter glyfosat applikasjoner har blitt dokumentert. Dette er nokk en indikasjon på at glyfosat kan endre det mikrobiellmiljøet. Det er også en reell antydning på at disse endringer forårsaket av glyfosat kan redusere jordkvalitet over tid f.eks ved å danne et svakere grunnlag for nye avlinger.

 

Lenke:

http://www.nature.com/news/2010/100806/full/news.2010.393.html

 
Referanser: 

Londo J. P., McKinney J., Schwartz M., Bollman M., Sagers C. and L. Watrud. 2014. Sub-lethal glyphosate exposure alters flowering phenology and causes transient male-sterility in Brassica spp. BMC Plant Biology, 14:70.

Newman M.M., Hoilett N., Lorenz N., Dick R.P., Liles M. R. Ramsier C., and J.W. Kloepper. 2016. Glyphosate effects on soil rhizosphere-associated bacterial communities. Science of the Total Environment 543 155-160.

Zaller J.G., Heigl F., Ruess L., and A. Gabmaier. 2014. Glyphosate herbicide affects belowground interactions between eartworms and symbiotic mycorrhizal fungi in a model ecosystem. Scientific reports 4:5634. DOI: 10.1038/srep05634

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :