Her er du:
Publisert: 29.08.2016
Den genmodifiserte soyaplanten MON87769 x MON89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt Pj. D6D-gen som stammer fra en blomst (Primula juliae) og NC.FAD3-gen som stammer fra en rød brød mugg (Neurospora crassa). Pj. D6D-genet prosesserer for delta-6-desaturase enzym mens NC.FAD3-genet prosesserer for delta-15-desaturase enzym. Naturlig soya er fri for disse enzymer som tilsammen skal produsere økt stearidonsyre i denne genmodifiserte soyaplanten. Stearidonsyre er en vegetabilsk omega-3 fettsyre, som betyr at det kan være forbundet med god helse. 
 

MON87769 er innsatt CS-PjD6D-gen fra en blomst (Primula juliae). Dette genet prosesserer for edelprimula; P. juliae delta-6-desaturase. Dette enzymet reduserer alfalinolensyre fettsyre i frøet. Det fører til at en femtedel av totalt fettsyreinnhold i MON87769 x MON89788 blir fettsyren SDA (stearidonic acid; stearidonsyre). SDA er mer stabilt mot oksidasjon, som betyr at det er mindre utsatt for utvikling av harskt lukt eller smak. Dette betyr at det kan transporteres og oppbevares lengre, igjen uten å endre på lukt eller smak.

Disse to innsatte gener for fettsyre-metabolisme endrer fettsyresammensetningen til hele planten. Tilsammen konverterer disse to fremmede enzymer, ALA (alpha linolenic acid; alfalinolensyre) og LA (linoleic acid; linolensyre), fettsyrene til SDA (stearidonic acid; stearidonsyre). Disse endringer kan påvirke mange andre prosesser indirekte så vel som direkte. Oljen fra MON87769 har også økt palmitinsyre og stearinsyre. Å spise denne matoljen i store mengder vil trolig kunne endre fettsyre-sammensetning i populasjoner med dyr og mennesker.

Larvene til insektene av orden Diptera (flyer og mygg) kan trolig bli påvirket dersom deres diet kan inneholde vesentlig økte mengde med SDA. MON87769 har økt nivå av stearinsyre sammenlignet med vanlig soya. Mygg (Anopheles aegyptii) gir en økt landing-respons der det er stearinsyre (stearic acid). Dette forteller at MON87769 kan ha en vesentlig effekt på insektsfauna sammenlignet med soya uten delta-6-desaturase og delta-15-desaturase. Uønskete fauna endringer kan muligens skje dersom MON87769 x MON89788 områdene overlapper områder med insekter som bærer smittsomme sykdommer.

Endringer i forhold til mengden av essensielle fettsyrer i dietten til invertebrater kan direkte påvirke deres reproduksjons suksess. Det er dokumentert at SDA tilskudd forbedret eggproduksjon til den små krepsdyret møkkadamdafnie (Daphnia pulex). Dersom sommerfugl larver skulle spise de bladene til denne MON87769 x MON89788 soyaplanter over lengre tid vil det trolig også kunne endre deres fettsyrer sammensetning. Det er også dokumentert at endringer i fettsyrer sammensetning i dietten, trolig kan ha en effekt på metamorfose og vinge utvikling i sommerfugl.

MON89788 er innsatt cp4 epsps-gen for å prosessere EPSPS-enzymet som gir økt toleranse mot plantevernmiddel glyfosat. Glyfosat hemmer epsps-enzym aktivitet. Den genmodifiserte epsps-gen er endret på to punkter. Dennes enzymaktivitet blir ikke stanset av sprayen fra de glyfosat ugressmidlene som brukes av produsenten. Dette fører til høy bruk av de glyfosat ugressmidlene fra produsenten. Glyfosat er overalt.

 

 

Lenker:

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-agm/appro/sda87769-eng.php

http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/EUMP-results.pdf

 

 

Referanser:

Allan S.A., Bernier U.R., and D. Kline. 2006. Attraction of mosquitoes to volatiles associated with blood. Journal of Vector Ecology 31(1): 71-78.

Hixson S.M., Shukla K., Campbell L.G., Hallett R.H., Smith S.M., Packer L., and M.T. Arts. 2016. Long-Chain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Have Developmental Effects on the Crop Pest, the Cabbage White Butterfly Pieris rapae. PLoS ONE 11 (3): e0152264. doi:10.1371/journal.pone.0152264

Ravet J.L., Persson J., and  M.T. Brett. 2012. Threshold dietary polyunsaturated fatty acid concentrations for Daphnia pulex growth and reproduction. Inland  Waters 2,  pp.199-209. International  Society  of  Limnology.

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :