Her er du:
Publisert: 22.08.2016

Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum) GHB614 x LLCotton25 x MON15985 har syv sentrale innsatte gensekvenser. Det er to innsatte sekvenser for å gi planten toleranse mot ugressmiddel med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er to innsatte sekvenser for å danne insektsresistens og to eller tre sekvenser som ble brukt i den tidlige utviklingen for å danne proteiner. Disse proteinene brukes for å kunne identifisere, selektere og spore de to innsatte Cry-gener fra deres posisjon i bakterier. Dette skjer gjennom deres overføring fra bakterie plasmid til planteceller via bombardering med DNA-belagt gullpartikler ved hjelp av elektrostatisk utladning metode. 

Bomull MON 15985 ble utviklet gjennom celletransformasjon med mikropartikkel bombardering av bomull MON 531 for å utrykke de innsatte gensekvenser for Cry2Ab2 og UidA, i tillegg til Cry1Ac og NPTII proteiner. MON 15985 utrykker derfor Cry2Ab2 og Cry1Ac biocider. MON 15985 uttrykker også GUS (uidA; Beta-d-glucuronidase), og NPTII (neomycin phosphotransferase). Disse enzymer blir brukt som seleksjonsmarkør. Dette betyr at bakteriekultur med disse fungerende gener vil kunne overleve behandling med kanamycin antibiotika og danne farge (blå) dersom det brukes GUS fargeløsning. Dette betyr at det er mulig å vite når de plasmidene med Cry2Ab2 og GUS eller Cry1Ac og NPTII er tilstede i en bakterie koloni. Bakterieplasmider fra disse identifiserbare kolonier ble deretter selektert for å bli innsatt bomullplanten MON15985 som er i GHB614 x LLCotton25 x MON15985, for å gi denne bomullplanten egenskapen av å kunne prosessere for Cry2Ab2 og Cry1Ac biocider.

Disse biocider er krystallproteiner, som er satt i den genmodifiserte bomullplanten og som ødelegger mellomtarmen til de lepidoptera larvene som vil spise denne. Disse er larvene til cotton bollworm (CBW, Helicoverpa armigera), tobacco budworm (TBW, Heliothis virescens), pink bollworm (PBW, Pectinophora gossypiella) og beet armyworm (BAW, Spodoptera exigua). Denne bomullsplanten er også toksisk mot cabbage looper (Trichoplusia ni), saltmarsh caterpillar (Estigmene acrea), cotton leaf perforator (Bucculatrix thurbeiella), soybean looper (Pseudoplusia includens), fall armyworm (Spodoptera frugiperda), yellowstriped armyworm (Spodoptera ornithogolli) og maisengmott (Ostrinia nubilalis). Silverleaf whitefly (Bemisia tabaci) er det som forårsaker planteskader på bomull i en tørr sesong i India.

GHB614 er genmodifisert for å kunne prosessere 2mepsps-genet som stammer fra en maisplant (Zea mays). Denne endring gir denne bomullsplanten evnen til å tåle ugressmidler med det aktive stoffet glyfosat. Dette vil føre til mer kontinuerlig og høy bruk av glyfosat på genmodifiserte bomull. De glyfosat ugressmidlene er verdens mest solgte ugressmidler. LLCotton25 er genmodifisert for å kunne prosessere bar-genet som ble introdusert fra en bakterie (Streptomyces hygroscopicus). Denne endring gir denne bomullsplanten evnen til å tåle ugressmidler med et aktiv stoff glufosinat-ammonium. Verdens vekst av salg av glufosinat-ammonium er økende. Kombinasjonen av glyfosat og glufosinat-ammonium er for å stanse den raske utviklingen med ugress som er resistent mot glyfosat. Denne kombinasjonen av resistens mot to forskjellige ugressmidler vil føre til høye bruk av begge midler. Glyfosat som er den mest brukte ugressmiddel i verden er dokumentert for å være relatert med allergisk hvese og allergi hvese.

  

Lenker:

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Whitefly-destroys-2/3rd-of-Punjabs-cotton-crop-15-farmers-commit-suicide/articleshow/49265083.cms

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/18/business/pesticide-resistant-whitefly-found-u-s-crop-devastation-feared/


Referanse:

Hoppin J.A., Umbach D.M., Long S., London S.J. Henneberger P.K., Blair A., Alavanja M., Freeman L.E.B., and D.P Sandler. 2016. Pesticides are associated with allergic and non-allergic wheeze among male farmers. Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health Services. http://dx.doi.org/10.1289/EHP315
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :