Her er du:
Publisert: 16.08.2016

 
Den genmodifiserte maisplanten1507 x MIR162 x MON810 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse sentrale genmodifikasjonene er for å gi maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver innenfor artene Lepidoptera. To er for å skape plantetoleranse mot ugressmiddelvirkestoffer glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er også innsatt et gen som gir denne maisplanten evnen til å vokse på en mannose sukkerkultur, og som kan videre brukes for å selektere, identifisere og spore genmodifisert mais. 

 

Produsenten har utviklet denne maisplanten med tre forskjellige insekticider; cry1F, vip3Aa19, og cry1Ab. Dette er fordi det er oppstått insektsresistens mot enkelte biocider som f.eks cry1F og cry1Ab. Fall armyworm (Noctuidae, Spodoptera frugiperda) har utviklet resistens mot mais med cry1F insekticide. Corn earworm (Noctuidae, Helicoverpa zea), african maize stalkborer (Noctuidae, Busseola fusca), og asiatic cornborer (Pyralidae, Ostrinia fumacalis) har alle utviklet resistens mot mais med cry1Ab insekticide. 

Produsenten har derfor utviklet denne genmodifiserte maisplanten med vip3Aa19-insekticide i tillegg til de cry1F og cry1Ab insekticidene. De Vip (vegetative insecticidal proteins) stammer fra bakterie (Bacillus cereus og B.thuringiensis). Det har blitt funnet alleler (genvariasjoner) for vip3Aa resistens i australske pestfagerfly (Helicoverpa armigera). Det er mulig at vip3Aa insektsresistens vil utvikle seg også på andre kontinenter. Fall armyworm (S.frugiperda) kan trolig også utvikle resistens mot vip3Aa19.

Denne genmodifiserte maisplanten er innsatt 1507-pat-genet. Pat-genet koder for PAT-enzymet (phosphinothricin N-acetyltransferase). Dette PAT-enzymet kan katalysere endringer av ugressmiddelet (glufosinat-ammonium) sånn at det ikke kan inaktivere glutaminsyntetase. Herbicidet glufosinat (L-PPT; phosphinothricin) hemmer det essensielle enzym glutaminsyntetase i alle andre planter, dette vil føre til død av andre ugressplanter. Denne maisplanten mais1507 med innsatt pat-genet kan uttrykke PAT-enzymet og fører til toleranse mot ugressmiddel med det aktive virkestoff glufosinat. Dette er fordi PAT-enzymet katalyserer fra glufosinat (L-PPT) som kan inaktivere glutaminsyntetase, til N-acetyl-L-PPT som ikke kan inaktivere glutaminsyntetase. Pat-genet i denne maisplanten stammer fra en jordbakterie (Streptomyces viridochromogenes).

Det er innsatt et epsps-gen i NK603 som kan gi hele denne maisplanten toleranse mot ugressmidler som inneholder glyfosat. Striden for troverdighet om til hvilket grad glyfosat er kreftfremkallende fortsetter mellom store interesse organisasjoner etter publikasjonen fra World Health Organisation (WHO) som kunne dokumentere at glyfosat er sannsynlig kreftfremkallende. Forskjellene i kreftfremkallende evalueringer mellom International Agency for Research on Cancer (IARC) og European Food Safety Authority (EFSA) er oppsummert i en artikkel (i Lenke). Det er dokumentert uvanlige krefttyper i forsøksdyr med glyfosat i dietten. Ugressblandinger basert på glyfosat vil trolig ha de samme kreftfarene som for glyfosat i tillegg til mange andre farer som disse glyfosat blandningene vil innebære.

 

 

Lenke:

https://www.global2000.at/sites/global/files/Portier_et_al.pdf

  

Referanser:

Chakroun M., Banyuls N., Walsh T., Downes S., James B. and J. Ferré. 2016. Characterization of the resistance to Vip3Aa in Helicoverpa armigera from Australia and the role of midgut processing and receptor binding. Scientific reports 6(24311) April. DOI:10.1038/srep24311

Czepak C., Albernaz K.C., Vivan L.M., Guimarães H.O., and T. Carvalhais. 2013. First reported occurrence of Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) in Brazil. Pesq. Agropec. Trop., Goiânia, v    

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :