Her er du:
Publisert: 16.08.2016


Denne soyaplanten er innsatt et hppdPfW336-gen som koder for HPPD W336 enzymet. Dette fører til at denne soyaplanten kan tåle høye konsentrasjoner med ugressmiddelet IFT (isoxaflutole). Dette fører også til at multiresistent ugress som tall waterhemp (Amaranthus tuberculatus) som er resistent mot HPPD hemmere og EPSPS hemmere kan etablere og spre seg der det dyrkes soyaplanten FG72 og der det sprøytes med kombinasjoner av ugressmiddel med isoxaflutole og glyfosat. Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) har også utviklet resistens mot isoxaflutole.


Soyaplanten FG72 har et innsatt epsps-gen som stammer fra mais med 2mEPSPS-enzymet som kan fungere ved høye konsentrasjoner av glyfosat. Dette 2mepsps-genet fra en maisplant har utviklet to mutasjoner. Disse mutasjoner forårsaker et endring i 2mEPSPS-enzymet sånn at det mangler en holdefastpunkt der ugressmiddelet glyfosat kan hindre enzymaktivitet. Dette betyr at det kan brukes høye konsentrasjoner med glyfosat for å ødelegge ugressplanter uten at disse konsentrasjoner kan skade denne soyaplanten FG72.

Den genmodifiserte maisplanten FG72 har to sentrale innsatte genmodifikasjoner. Det er innsatt 2mepsps-gen som stammer fra et 2m (dobbeltmutant) epsps (5-enol-pyruvylshikimate-3-phosphate syntase) som stammer fra mais. Dette mais-2mepsps-genet er innsatt bakterie (Escherichia coli) for å kunne overføre det videre til denne soyaplanten FG72. Det er også innsatt hppdPfW336-gen som stammer fra en bakterie (Pseudomonas fluorescens). Dette genet prosessere et HPPD enzym som har mindre følsomhet overfor ugressmiddel med aktivstoff isoxaflutole. 

Isoxaflutole er klassifisert som en gruppe to kreftfremkallende stoff, disse er sannsynlig karsinogen for mennesker. Det kan forårsake svulster i lever og skjoldbruskkjertelen i forsøksdyr. Stoffet er svært fytotoksiske og kan trolig komme i kontakt med og skade det akvatisk miljø. Isoxaflutole´s terminal metabolitt RPA 203328 har en lang halvliv i jord (977 dager) og kan forventes å vedvare og samle der FG72 blir plantet om igjen. De kombinerte effektene av isoxaflutole og RPA 203328 i grunnvann, og avrenning fra soyaplanter, er lite dokumentert.

Isoxaflutole ugressmiddel toleranse er introdusert sammen med glyfosat ugressmiddel toleranse for å bekjempe glyfosat resistente ugress som f.eks giant ragweed (Ambrosia trifida), beiskambrosia (Ambrosia artemisiifolia), canada fleabane (Erigon canadensis). Glyfosatmotstand er en ekte problem der jordbruk har blitt avhengig av det. Spredning av glyfosat resistente ugress har skadet innhøsting, der det dyrkes glyfosat resistente soyaplanter. Utvikling av FG72 har skapt en mulighet for å kunne fortsette med sprøyting av glyfosat ugressmiddel.

Derimot kan denne kombinasjon med ugressmidler og deres kontinuerlige bruk på denne FG72 soya planten muligens forårsake et skifte i det jordbakterie-samfunnet.

Utvasking av isoxaflutole kan oppstå i grovjord med sand og der nedbør er større enn det bære evnen til jorde. Utvasking av isoxaflutole kan føre det til vannoverflaten der isoxaflutole rester kan ha en så høy nivå at det kan skade andre landplanter som er essensielt for en rekke utrydningstruede arter som f.eks karner blue (Plebejus melissa samuelis).

 

Lenke:

http://www.google.com/patents/US6566587

https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/registration/fs_PC-123000_15-Sep-98.pdf

https://www.fluoridealert.org/wp-content/pesticides/isoxaflutole.wisc.feis.2002.pdf

 

Referanser:

Hausman, N. E. ; Tranel, P. J. ; Riechers, D. E. ; Maxwell, D. J. ; Gonzini, L. C. ; Hager, A. G.. 2013. Responses of an HPPD inhibitor-resistant waterhemp (Amaranthus tuberculatus) population to soil-residual herbicides. Weed Technology 27 : 704 - 711.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :