Her er du:
Publisert: 23.06.2016
 
Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre sentrale sekvenser for å danne giftstoffer mot alle de forskjellige sommerfuglene og møll larvene som vil spise denne type mais. Det er også innsatt to sentrale sekvenser for å gi denne maisplanten økt toleranse mot to typer ugressmiddel; både glufosinat-ammonium og glyfosat.

MON89034 har to innsatte kodesekvenser (cry1A.105 og cry2Ab2) som kan prosessere for insekticider. Disse sentrale innsatte genene stammer fra bakterie (Bacillus thuringiensis). Den genmodifiserte maishybriden 1507 har innsatt kodesekvensen cry1F som kan prosessere for et insekticide (cry1F). Disse tre innsatte cry1A.105, cry2Ab2,og CryIF genene er for å danne gifter som tilsammen kan drepe alle de primære skadedyr av mais. Disse er alle møll (Lepidoptera); maisengmott (Pyralidae Ostrinia nubilalis), corn earworm (Noctuidae Helicoverpa zea), fall armyworm (Noctuidae Spodoptera frugiperda), og stort jordfly (Noctuidae Agrotis ipsilon).

Det er også innsatt pat-kodesekvensen i maisplanten1507. Dette pat-genet stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes). Pat-genet kan prosessere for et PAT-protein (Phosphinothricin acetyltransferase) som fører til plantetoleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er en fosfinsyre som virker ved hemming av glutamin syntetase. Enzymet glutamin er essensielt for plantehelse og planteproduktivitet. Glutamin er nødvendig for assimilering av uorganisk nitrogen fra miljøet og som donor til syntese av aminrester til syntese av en rekke essensielle metabolitter som aminosyrer, nukleinsyrer og aminsukkere.

Det er innsatt to cp4 epsps kodesekvenser i NK603 som begge stammer fra bakterier (Agrobacterium tumefaciens). Cp4 epsps-genet koder for CP4 EPSPS-enzymet (5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase) som kan gi hele planten toleranse mot ugressmiddelet glyfosat. Glyfosat er en type glysine som virker ved hemming av EPSP syntetase. Enzymet EPSPS er essensielt for plantehelse. EPSPS-enzymet er nødvendig for syntase av de aromatiske aminosyrer og av nesten alle andre aromatiske forbindelser, i alger og de høyere planterne samt bakterier og sopp.

Denne maisplanten MON89034x1507xNK603 med tre insekticider kan dyrkes også der det er mais med bare en av disse insekticider. Insektsresistens vil utvikle seg mot ett insekticide om gangen. Så resistens mot en av disse tre insekticider kan utvikle seg på andre maisplanter først. Senere vil disse insekter som gir resistens mot en insekticide, som f.eks cry1F, trolig også kunne utvikle resistens mot MON89034x1507xNK603.

Populasjoner med fall armyworm (Spodoptera frugiperda) har utviklet resistens mot Cry1F-insekticide som i maisplanten 1507. Disse resistente fall armyworm populasjoner kan også vise noe kryss-resistens mot cry1A.105. Det er derfor bare et steg videre for disse å utvikle resistens mot cry2Ab2 også som i MON89034. Dvs. insekts resistens mot alle tre insekticider i MON89034x1507xNK603 vil også utvikle seg over tid. De lange vandringer til S. frugiperda vil øke hastigheten på utviklingen av insektmotstand. Dette vil føre til ekstra anvendelse av insektspray som en ekstra forholdsregel.

 

Lenke:

http://www.hracglobal.com/images/moaposter.pdf


Referanser:

Huang F., Qureshi J. A., Meagher Jr. R. L., Reisig D. D., Head G. P., Andow D. A., and X. Ni. 2014. Cry1F Resistance in Fall Armyworm Spodoptera frugiperda: Single Gene versus Pyramided Bt Maize. PLoS ONE 9(11): e112958. doi:10.1371/journal.pone.0112958

Schönbrunn E., Eschenburg S., Shuttleworth W. A., Schloss J. V., Amrhein N., Evans J. N. S., and W. Kabsch. 2001. Interaction of the herbicide glyphosate with its target enzyme 5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase in atomic detail. 1376–1380 PNAS vol. 9 no. 4.

Unno H., Uchida T., Sugawara H., Kurisu G., Sugiyama T., Yamaya T., Sakakibara H., Hase T., and M. Kusunoki. 2006. Atomic Structure of Plant Glutamine Synthetase. A key enzyme for plant productivity.  Journal of Biological Chemistry. Volume 281. Number 39.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :