Her er du:

Den genmodifiserte mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x NK603 er en maisplant som har blitt endret med fem sentralt innsatte sekvenser. Disse genmodifikasjoner er innsatte for å danne høy plantetoleranse mot ugressmidler med det aktive stoffet glyfosat som i Roundup. De vil også gjøre planten motstandsdyktig imot nattflylarvene, som maisengmott og stort jordfly.

Det er fem forskjellige sentrale innsatte gensekvenser som stammer opprinnelig fra forskjellige bakteriekulturer. Høye glyfosattoleranse er dannet ved en innsatt CS-cp4 epsps-gen i MON87427 og to forskjellige innsatte CS-cp4 epsps-gener i NK603. Dette betyr at det er tilsammen tre innsatte gener i denne genmodifiserte maisen som kan prosessere for EPSPS-enzymer. NK603 er genmodifisert for å dirigere EPSPS-proteiner til kloroplasten. Disse protein-enzymer vil gi høye toleranse mot glyfosat ugressmidler.

MON87427 er genmodifisert med promotor- og inntronkombinasjon som tillater full vegetativ og kvinnelig reproduktiv glyfosat toleranse. Cp4-epsps uttrykket er vev-spesifikt i maisen MON87427 slik at det blir produsert i reproduktive vev av hunkjønn men ikke i reproduktive vev av hankjønn som pollen og tapetum. Dette betyr at de mannlige plantedeler vil dø dersom det sprøytes glyfosat over de.

NK603 derimot prosesserer cp4-epsps-genet også på de mannlige plantedeler. Dette fører videre til cp4-epsps-genet i de mannlige plantedeler i den genmodifiserte maishybrid MON89034 x NK603, og til slutt også i MON87427 x MON89034 x NK603. Dette betyr at denne genmodifiserte maisplanten kan føre til en ny generasjon med frø som er bærer av de nye genmodifiserte egenskapene for fullstendig plantetoleranse overfor glyfosat både i de kvinnelige og mannlige plantedelene.

Nyere vitenskap har undersøkt glyfosat effektene på sebra fisk (Danio rerio) hjerne. Studiet har avdekket at glyfosat induserer tap av avgrensede hjerne ventriklene og cephalic (ansikts) regionen. Glyfosat reduserer også gen-uttrykk i øyet (retina), for- og midthjernen regioner. Glyfosat er derfor nevrotoksisk i for- og midthjernen til sebrafisk utsatt for lave konsentrasjoner med glyfosat i 24 timer. Derimot induserte glyfosat ikke bakhjern endringer som sett i andre arter.

Det er to forskjellige gensekvenser for insekticider som stammer fra bakterie (Bt, Bacillus thuringiensis) i MON87427. Disse er cry1A.105-genet og cry2Ab2-genet som kan prosessere CRY1A.105-proteinet og CRY2Ab2-proteinet. Disse to proteiner er Bt-toksiner som vil drepe nattflylarvene til maisengmott (Ostrinia nubilalis), corn earworm (Helicoverpa zea), og andre lepidoptera arter dersom de spiser denne maisplanten med disse to forskjellige insekticidproteiner.

Cry1A.105-genet er en videre modifisert versjon av Bt Cry1A-genet. Genet er sammensatt av kodesekvenser fra Cry1Ab og Cry1Ac og Cry1F gener som stammer fra bakterien (Bacillus thuringiensis). Dette betyr at genet stammer fra en sammensetning av gendeler fra minst tre forskjellige bakteriestam. Tilsammen med Cry2Ab2-genet prosesserer det insekticidproteiner. Fall army worm (Spodoptera frugiperda) kan utvikle resistents mot CRY1A.105 + CRY2Ab2 insekticidproteiner.

  

Referanser:

Roy N.M., Carneiro B., and J. Ochs. 2016. Glyphosate Induces Neurotoxicity in Zebrafish. Environmental Toxicology and Pharmacology.

Santos-Amaya O.F., Rodrigues J.V.C., Souza T.C., Tavares C.S., Campos S.O., Guedes R.N.C. and E.J.G. Pereira. 2015. Resistance to dual-gene Bt maize in Spodoptera frugiperda: selection, inheritance, and cross-resistance to other transgenic events. Scientific reports 5:18243.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :