Her er du:
Publisert: 12.05.2016


Den genmodifiserte soya (Glycine max) DAS-68416-4 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse gir soyaplanten DAS-68416-4 økt toleranse mot ugressmiddeler som inneholder 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Denne genmodifiserte soyaplanten er innsatt aad-12-genet som stammer fra en bakterie (Delftia acidovorans) for å danne 2,4-D resistens. Den er også innsatt pat-gen som stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes) for å danne resistens mot ugressmidler med glufosinat-ammonium.

Det aad-12-genet kan prosessere for et AAD-12 enzym (aryloksyalkanoate dioxygenase). Enzymet AAD-12 kan bryte ned det ugressmiddelet 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddikesyre) ved å katalysere konversjon av 2,4-D til 2,4-diklorofenol. Dette kan føre videre til å fullstendig mineralisere stoffet til CO2. Dette gir denne planten resistens mot konsentrasjoner med 2,4-D ugressmiddel som er så høye at det kan drepe andre planter uten innsatt resistens. 2,4-D kan drepe løvfellende planter (tofrøbladete). 2,4-D er mindre effektiv mot enfrøbladede. 2,4-D er det aktive stoff i Enlist ugressmiddeler.

Soyaplanten DAS-68416-4 er innsatt glufosinat-ammonium resistens i tillegg 2,4-D resistens og for å bestride ugress som soyaamarant (Amaranthus palmeri) og waterhemp (Amaranthus tuberculatus) som har utviklet multiresistens mot glyfosat og andre plantevernmidler. Det pat-genet kan prosessere for et PAT enzym (phosphinothricin acetyltransferase). Enzymet PAT kan bryte ned det ugressmiddel glufosinat-ammonium (glutamin-syntetase-hemmer). Glufosinat-ammonium bindes uomstøtelig til enzymet glutamin syntetase. Dette stanser aktiviteten til glutamin syntetase og hemmer assimilering av nitrogen til plantene. Det fører også til at disse sprøytede plantene mister sin evne til å avgifte ammonium og dø.

Det er påvist i litteraturen at 2,4-D kan være mindre karsinogenisk enn andre ugressmidler. Derimot er 2,4-D en nyretoksin som kan føre til en rekke nyrekomplikasjoner og sykdommer. Det kan også føre til en økt vekt av skjoldbruskkjertelen og hormonendringer. Langtids effekter med eksponering til 2,4D ugressmidler kan trolig føre til kroniske sykdommer på pattedyr.

Soya DAS 68416-4 er genmodifisert for å tåle høy konsentrasjoner med ugressmiddel 2,4-D og glufosinat men det kan allikevel være utsatt for skader fra andre ugressmidler som f.eks dikamba. Disse genmodifikasjoner er for å kunne bekjempe planter som har utviklet resistens mot tidligere ugressmiddelkontroll. Waterhemp (Amaranthus tuberculatus) med utviklet resistens mot 2,4-D ble rapportert i 2009. Det er en reell mulighet for at disse planter kan videreutvikle resistens også mot ugressmiddelkombinasjoner med både 2,4-D og glufosinat-ammonium.

Utviklingen og spredningen av resistente ugress er dramatisk både for økonomien så vel som miljøet. Resistens kan føre til bruk av økte konsentrasjoner med økt hyppighet av flere ugressmiddeler over lengre tid. Så mye gift vil sette sine dødelige spor i miljøet, synlig både som lavere vekst av genmodifiserte planter og en øde i mangfoldighet for både planter og dyr.

 

Lenker:

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr236_E.pdf


Referanser:

EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D. European Food Safety Authority. EFSA Journal 2014;12(9):3812.

Goodman J.E., Loftus C.T., and K. Zu. 2015. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid and non-Hodgkin’s lymphoma, gastric cancer, and prostate cancer: meta-analyses of the published literature. Annals of Epidemiology 25 626-636.

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :