Her er du:
Publisert: 28.04.2016
 
Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) 281-24-236 X 3006-210-23 X MON88913 har seks sentrale innsatte sekvenser. Fire av disse sekvensene er genkoder som kan gi denne soyaplanten høyt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Denne bomullen har også blitt genmodifisert til å prosessere to andre innsatte sekvenser. Disse sekvensene er genkoder for to forskjellige proteiner som er giftige mot de møllarvene, som også spiser denne bomullsplanten.

Det er innsatt et cry1F-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis var. aizawai). Dette cry1F-genet gir planten resistens mot møll larver, spesifikt de som spiser bomull, slik som pink bollworm (Pectinophora gossypiella) og tobacco budworm (Heliothis virescens). Et cry1F-gen ble innsatt gjennom overføring på et plasmid i en bakterie (Agrobacterium tumefaciens) til kimcellen i bomullsplanten. Det er også innsatt et cry1Ac-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis var. kurstaki). Dette cry1Ac-genet gjør også at planten får resistens mot disse møll larvene, som kan spise bomullsplanter. Bomull-281-24-236 er innsatt cry1F-genet og bomull-3006-210-23 er innsatt cry1Ac-genet. 

Egenskapen av de to innsatte Cry-gener som er giftige på litt forskjellige vis mot de samme insektarter, kalles for "stacked" (stablet). Fordi at Cry1F-genet og Cry1Ac-genet virker mot de samme møll-larvene, blir da sjansen for motstandsutvikling litt mer vanskelig. Derimot har pink bollworm utviklet resistens mot Cry1Ac mange steder. Årsaken til dette kan være at det ble akseptert bomull-Cry1Ac som dannet for lave konsentrasjoner av CRY1Ac-protein for å drepe alle pink bollworm hybrider. I tillegg til dette kan det være at effektiviteten av deres tilfluktsstrategi for å hindre insektresistens utvikling var utilstrekkelig.

Pat-genet som stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes) prosesserer PAT-enzymet (phosphinothricin acetyltransferase). Den første pat-genet er innsatt bomull-281-24-236 og den andre er innsatt bomull-3006-210-23. Dette fører til at det er to pat-gener i alle de cellene i denne bomullsplanten. Disse kan føre til høyere konsentrasjoner av PAT-enzymet enn før, for å danne høyt toleranse mot ugressmidler med glufosinat-ammonium.

Cp4 epsps-genet som stammer fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens) fører til prosessering av CP4 EPSPS enzymet (5-enolpyruvulshikimate-3-phosphate synthase). Det er to cp4-epsps-gener innsatt i bomull planten MON88913. Dette fører til at det er to cp4-epsps-gener i alle de cellene til denne hybriden som er en krysning mellom (281-24-236 x 3006-210-23) og (MON88913). Disse kan føre til høye konsentrasjoner av CP4-EPSPS enzymet, for å danne høyt toleranse mot ugressmidler med glyfosat.

Det er rapporter fra India at av over 1500 bønder i India endte sine liv i fjor og at mesteparten av dem er bomullsbønder. Hovedårsak for ødeleggelse av bomull i India 2015 kan stamme fra angrep av andre skadedyr, nemlig bomullsmellus (Bemisia tabaci). Sen såing, vedvarende tørke kombinert med varme og overskyet vær, overdreven irrigasjon, anvendelser av urea og insektsmidler, bidro i sin helhet til ødeleggelsen.

  

Lenke:

http://www.cicr.org.in/pdf/Kranthi_art/Pinkbollworm.pdf

 

Referanse:

Wan P.,  Huang Y., Wu H., Huang M.,  Cong S., Tabashnik B.E., and K. Wu. 2012. Increased Frequency of Pink Bollworm Resistance to Bt Toxin Cry1Ac in China. PLoS ONE 7 (1): e29975.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :