Her er du:
Publisert: 20.04.2016
 
Den genmodifiserte mais
Pioneer-4114 har fire sentrale innsatte gensekvenser. En av disse er for å danne proteiner som kan gi hele maisplanten økt resistens mot larver til maisengmott (Ostrinia nubilalis) og nattflyarten mediterranean corn stalk borer (Sesamia nonagrioides). To av de innsatte gener beskytter mot biller og larver til corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera).
Et gen er innsatt er for å danne et protein som er tolerant mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. 

Det er skrevet ganske lite om Diabrotica virgifera resistent mot cry34/35Ab1. Dette er trolig fordi mais 4114 først ble lansert på markedet i 2016. Derimot er det illustrert i litteraturen at corn rootworm er i stand til å utvikle resistens mot genmodifiserte mais 4114-Cry34/35Ab1. Denne maisplanten danner en variant av Bt- toksin som er giftig mot diabrotika larver som fôres på røttene.

Tilflukt områder der det dyrkes mais som ikke er innsatt cry-gen som stammer fra Bt-bakterien (Bacillus thuringiensis) vil i teori kunne redusere frekvensen av utviklingen av Bt-resistens. Med andre ord, det skal dyrkes områder for å redusere seleksjonspress for vellykket Cry34/35Ab1 resistens i Diabrotica virgifera. Dette er for å hindre at en flertall av corn rootworm blir resistent mot CRY-toksiner som CRY34/35Ab1 i mais 4114.

Avkom andel med resistente corn rootworm (D.virgifera) vil bli redusert dersom det er tilflukts områder med mais uten toksiner. Dette er fordi det vil trolig bli en fordel for larver uten resistens. Derimot er det mange som vil dyrke mais uten å legge tilrette areal som tilflukt for corn rootworm. Dette vil føre til en raskere utvikling av corn rootworm som kan spise og overleve på den genmodifiserte maisplanten 4114-cry34/35Ab1.

I tilfelle av western corn rootworm (WCR; Diabrotica virgifera virgifera), vil små endringer i følsomhet føre til betydelige tap. Dette kan føre til at det sprøytes med insekticider på genmodifiserte mais med insektsresistens for å sikre seg avlinger uten corn rootworm skade. Skadede røtter fører til mindre ernæring for planten og en svakere hold til grunnen, sånn at disse skadede planter faller om i vinden.

Mais-4114 har også innsatt Cry1F-genet som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis aizawai) og som er innsatt maisplanten gjennom overføring utført av en jordbakterie (Agrobacterium tumefaciens). CRY1F-toksin resistens er dokumentert i fall armyworm (Spodoptera frugiperda) populasjoner. Det finnes også en kryss-resistens mellom Cry1F, Cry1Ac og Cry1Ab, noe som kan tyde på at det finnes resistens der det er endringer i middeltarm reseptorer. Denne resistansen stammer fra recessive alleler.

Tilflukts områder av mais uten denne genmodifikasjonen vil føre til at møll-larver med dominant gen vil trives. Møll-larver med dominant gen er de som er mottakelige for disse CRY1F-toksiner. Deretter vil det være en oppblomstring av voksen møll med mottakelige gener som kan krysse seg med voksen møll med recessive gener for resistens mot mais 4114-Cry1F. Derimot må minst halvparten av denne mais dyrket være fri for dette Cry1F-gen for å skape en effektiv tilflukts område for møll som: S.frugiperda, O.nubilalis og S.nonagrioides.

  

Lenker:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/gmo-certified-reference-materials-dp-4114-3-maize-released

  

Referanser:

Deitloff J., Dunbar M. W., Ingber D. A., Hibbard B. E., and A. J. Gassmann. 2015.
Effects of refuges on the evolution of resistance to transgenic corn by the western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte. USDA-ARS / UNL Faculty Pest Manag Sci.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :