Her er du:
Publisert: 14.04.2016

Genmodifisert mais (Zea mays L.) MON87411 har tre sentrale innsatte gensekvenser. Disse genmodifikasjonene kan gi hele maisplanten egenskaper for beskyttelse mot plantevernmidler med glyfosat og mot biller (Diabrotica) arter. MON87411 har to innsatte gensekvenser for å danne planteresistens mot western corn rootworm (WCR, Diabrotica virgerifera virgerifera) og southern corn rootworm (SCR, Diabrotica undecimpunctata howardi). Disse gensekvensene er DvSnf7p og CS-cry3Bb1 som har en additivt effekt mot corn rootworm-overlevelse dersom de spiser på MON87411.

Corn rootworm har utviklet kryss-resistens mot Cry3BbI, mCry3A mais og eCry3.1Ab. Dette betyr at dersom Diabrotica virgifera er resistent mot Cry3Bb1,  er det sannsynligvis også resistent mot mCry3A og eCry3.1Ab. Dette betyr at billen har utviklet resistens mot tre av de fire Bt toksiner (toksiner som stammer fra Bacillus thuringiensis) som er i bruk. Derfor har produsenten trolig tatt i bruk nye metoder for å bekjempe denne: DvSnf7p - SNF7 subunit (ESCART-III komplekset).

Denne delsekvensen (DvSnf7p) er likt en del av snf7-genet som prosesserer en protein som blir en del av  ESCART-III protein-forsamlingen. SNF7-protein som er en del av ESCARTIII-proteiner er posisjonert på overflaten av de indre membraner og kan danne spiralformede tråder som fører til åpninger gjennom membranene til indre av vakuoler og endosomer. Allestedsnærværende proteiner blir ført gjennom disse åpningene for autolyse (nedbryting, destruksjon).

Den innsatte delsekvensen DvSnf7p er en del dobbel trådet RNA som er delvis likt Snf7-genet til Diabrotica virgifera. Det danner en reverssekvens som vil binde seg til en del av Snf7-transkripsjons sekvens. Dette fører til en effekt der Snf7-genet blir hindret fra å danne transkripsjoner som kan kode for SNF7-proteinet. Dette kan føre videre til en mangel på SNF7-proteiner og dermed en mangel på fungerende vakuoler og endosomer i de cellene i mellomtarmen der det er opptak av DvSnf7p fra å spise mais MON87411-DvSnf7p.

SNF7 protein er et vakuol sorterings-protein. Dette betyr at SNF7 protein er nødvendig for å sortere overføring av proteiner til vakuoler. Uten SNF7 vil den essensielle husholdning med autolyse av transmembrane proteiner opphøre. Dette fører til akkumulasjon av allestedsnærværende proteiner. I tillegg er autofagi-prosessen svekket. Til slutt fører denne akkumulasjonen til celledød. Dette kan skje først i  mellomtarmcellene  til  insektet Diabrotica virgifera som har fått i seg DvSnf7p fra å spise den genmodifiserte MON87411-DvSnf7p. Det er mulig at andre innvertebrater enn målinsekter kan være følsomme for DvSnf7p

Den genmodifiserte maisplanten MON8741med innsatt cry3Bb1-genet som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis ssp. kumamotoensis) er giftig mot corn rootworm. Corn rootworm har utviklet resistens mot de andre cry3-gener dom kan prosessere gift mot disse biller. Derfor er cry3Bb1 satt sammen med DvSnf7p. Det er for å være giftig mot corn rootworm og for å hindre utvikling av resistens mot CRY3Bb1-toksiner.

 

Lenker:

http://www.nature.com/nrg/multimedia/rnai/animation/index.html

 

 

Referanser:

Frank D. L., Zukoff A., Barry J., Higdon M. L., and B. E. Hibbard. 2013. Development of Resistance to eCry3.1Ab-Expressing Transgenic Maize in a Laboratory-Selected Population of Western Corn Rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of Economic Entomology. Vol. 106, no. 6, 2506-2513.

Levine S. L., Tan J., Mueller G. M., Bachman P. M., Jensen P. D., and J. P. Uffman. 2015. Independent Action between DvSnf7 RNA and Cry3Bb1 Protein in Southern Corn Rootworm, Diabrotica undecimpunctata howardi and Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata. PLoS One Mar 3; 10 (3).

Ramaseshadri P., Segers G., Flannagan R., Wiggins E., Clinton W., Ilagan O., McNulty B., Clark T., and R. Bolognesi. 2013. Physiological and Cellular Responses Caused by RNAi- Mediated Suppression of Snf7 Orthologue in Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) Larvae. PLoS ONE 8(1): e54270

 

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :