Her er du:
Publisert: 18.03.2016

Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har innsatt to modifiserte gener som danner to giftstoffer målrettet mot to ulike skadeinsekter. Bt11xMIR604 har også innsatt et modifiserte gen for å kunne danne toleranse mot ugressmiddel med det aktive virkestoff glufosinat som er giftig mot planter ved lavere konsentrasjoner enn de som denne maisplanten Bt11xMIR604 kan tåle.

 

Genmodifiserte mais Bt11 har innsatt Cry1Ab-genet som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis). Genet Cry1Ab prosessere en protein for å være toksisk mot maisengmott (Ostrinia nubilalis). The European corn borer, maisengmott, er en alvorlig skadedyr på maisplanter. Larvene til maisengmott borer seg gjennom plante stammen der de er skjermet fra sprøytemidler og kan føre til store økonomiske tap for produsentene. Bt11 hybrider er giftig mot maisengmott larver og har blitt brukt mange steder i opptil 20år. En annen art som kan skade mais er corn earworm (Helicoverpa zea). Corn earworm har vist seg å være motstandsdyktig mot Cry1Ab toksin.

I en nyere studie der Bt hybrider (nattfly larver resistent mais) ble produsert var det bare 11 lokaliteter som ga bedre avlinger enn hybrider uten Bt ut av tilsammen 29 lokaliteter. Av disse 11 lokaliteter der Bt hybrider (som Bt11 hybrider) produserte bedre avlinger var det bare ett lokalitet som ga vesentlige større gevinst. Årsaken var de høyere kostnader forbundet med å kjøpe genmodifiserte maisplanter. Dette illustrerer at dersom en skadedyr som maisengmott er tilstede i for lavt antallet til å forårsake mye skade, da kan det bli for lite lønnsomt å ha genmodifiserte maisplanter.

Cry1Ab-toksinet kan føre til økte nivåer av varmesjokkproteiner i cellekulturer. F.eks kan Cry1Ab stimulere en økning i Hsp70 (Heat shock protein) i dyrkede svin tarmceller. Dette betyr at Cry1Ab trolig kan forårsake stress på tarmceller også i dyr som blir fôret Bt mais. Øke i varmesjokkprotein 70 (Hsp70) er et kjennt resultat av langvarig inflammatorisk stress.

Den genmodifiserte mais MIR604 linje har innsatt mCry3A genet som prosesserer mCry3A toksiner målrettet corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Denne billen kan også være en alvorlig skade dyr på mais. Denne bille arten har utviklet resistens mot mCry3A som er innsatt i MIR604. D.virgifera har nå utviklet resistens mot to forskjellige toksiner målrettet mot det. Dette betyr at det kan bli enda mer vanskelig og kostbart å bekjempe i fremtiden. Der det har oppstått resistente insekter mot genmodifiserte mais er det blitt anbefalt med å rotere mellom mais en år og soya den andre.

Monokultur av denne mais i Europa som har ett innsatt gen for european corn borer  resistens og ett gen for corn rootworm resistens vil føre til raskere utvikling av disse to artene som kan bli resistent mot BT11xMIR604. Denne genmodifiserte maisplanten er også innsatt pat-genet som føre til produksjon av glutamin syntetase-hemmerer og danner plante toleranse mot ugressmiddel med det aktiv stoff glufosinat som Liberty, Finale og andre. Italian ryegrass (Lolium multiflorum) har utviklet resistens mot glufosinat. Italian ryegrass stammer fra Sør-Europa utvikling av glufosinat resistens kan ødelegge økonomien mange andre steder enn bare der det introduseres genmodifisert maisplanter som Bt11xMIR604.

 

Referanser: 

Bondzio A., Lodemann U., Weise C., and R. Einspanier. 2013. Cry1Ab Treatment Has No Effects on Viability of Cultured Porcine Intestinal Cells, but Triggers Hsp70 Expression. PLoS ONE 8(7)

Bohnenblust E. W., Breining J. A., Shaffer J. A., Fleischer S. J., Roth G. W., and J. F. Tookera.2014. Current European corn borer, Ostrinia nubilalis, injury levels in the northeastern United States and the value of Bt field corn. Pest Manag Sci. DOI 10.1002/ps.3712

Reisigi D. D., and F. P. F. Reay-Jones. 2015. Transgenic plants and insects. Inhibition of Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) Growth by Transgenic Corn Expressing Bt Toxins and Development of Resistance to Cry1Ab. Environ. Entomol. 1-11; DOI: 10.1093/ee/nvv076.

 

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :