Her er du:

Genmodifisert soya (Glycine max) CV127 (BPS-CV127-9) har innsatt genet Csr1-2. Genet stammer fra vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana). Genet Crs1-2 gir soya CV127 toleranse mot ugressvernmidler med det aktive stoff imidazolinone. Dette betyr at bøndene kan behandle disse soyaplanter med konsentrasjoner imidazolinone i ugressmidler (f.eks Clearfield) som ellers vil ha vært skadelig for soyaplanten og som kan også påføre skade for ugressplanter.

Genet Csr1-2 stammer fra vårskrinneblom (A. thaliana) og koder for en versjon av acetohydroxyacid syntase enzym (AHAS) som er uten domener som imidazolinone herbicider kan binde seg fast til. AHAS protein er nødvendig for alle planter til å katalysere første trinn i biosyntesen av de aminosyrene valin, leucin og isoleucin. Uten fungerende enzym for å danne disse livsnødvendige aminosyrene vil planten død. Csrl-2 genet koder for A. thaliana acetohydroxyacid synthase large-subunit enzyme (AtAHASL). Det er endret sånn at imidazolinone ikke kan binde seg fast til dette enzyme, dette gir planten toleranse mot produsentenes egne ugressmiddel med imidazolinone.

Enzymet AtAHASL i dette genmodifisert soya beholder sin biologiskfunksjon i soyaplanten (biosyntese av aminosyrer) også dersom det sprøytes med høye konsentrasjoner med imidazolinone ugressmidler. Derfor kan den genmodifiserte soyaplanten CV127 overleve sprøyting med det aktivstoff imidazolinone mot ugress.

Planter som er uten denne genmodifikasjon og som er i kontakt med imidazolinone ugressmiddel får misfarging på bladene og vil dø etter en til tre uker. Dette ugressmidlet er svært giftig for både enfrøbladedeplanter (monocotyledon) og tofrøbladet-planter (dicotyledon). Derimot har mange ugressarter utviklet resistens mot imidiazolinone midler (AHAS eller AHS hemmere).

Smalamarant (Amaranthus viridis) har utviklet resistens mot ugressmidler med imidazolinone i Brasil. Andre Amaranthus slekter med ugressmiddel resistans er også utbredt i de samme regioner der det dyrkes soya i Brasil (Sør og sentralvest regioner). Minst åtte plantarter i Amarantslekta (Amaranthus) har utviklet resistens mot imidazolinone gjennom tilpasning av en punktmutasjon i ALS-genet. Den mest utbredte av disse imidazolinone resistente karplanter i Nord Amerika er toppamarant (A. hybridus) og Amaranthus rudis. Soya amaranth (A. palmeri) har også utviklet resistens mot imidazolinone. Det raske og utbredte resistens utviklingen mot AHAS (eller ASL) hemmende herbicider av slekten Amarant og andre ugressplanter har vært årsaken til at det blir brukt mange glyfosat resistente hybrider.

Nesten alle innsatte gendeler i CV127 stammer fra Arabidopsis thaliana og Escherichia coli. Dette betyr at det er nesten ikke mulig å teste for denne genmodifiserte planten med eldre testmetoder som for 35Spromotor (fra Cauliflower mosaic virus 35S RNA). Derfor vil disse soyabønner kunne slippe gjennom enkelte generelle tester for GMO. Genmodifisert soya CV127 dyrkes hovedsaklig i Brasil. Norge kan trolig importere denne soyaplanten og kan bruke det som kraftfôr. Derimot er soyabønner fremdeles den viktigste råvaren for produksjon av biodiesel i Brasil. Soya har ført til avskoging av Cerrado i Latin-Amerika.

 

 

Lenker:

http://dx.doi.org/10.5772/61512

http://cdn.intechweb.org/pdfs/12687.pdf

 

Referanser:

Chahal P.S., Aulakh J.S., Jugulam M., and A.J. Jhala. Herbicide-Resistant Palmer amaranth (Amaranthus palmeri S. Wats.) in the United States- Mechanisms of Resistance, Impact, and Management. Herbicides, Agronomic Crops and Weed Biology. Chapter1.

Francischini A.C., Constantin J., Oliveira JR. R.S., Santos G., Braz G.B.P., and H.A. Dan. 2014. First Report of Amaranthus viridis Resistance to Herbicides. Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 32, n. 3, p. 571-578.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :