Her er du:
Publisert: 23.02.2016

Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034 x NK603 har tre sentrale innsatte sekvenser. To av disse er for å danne insekticider (cry1A.105 og cry2Ab2). Disse dreper  larvene til nattfly (Noctuidae) som ellers kan skade maisplantene. En innsatt sekvens er for å kunne tåle glyfosat som er i mange herbicide produkter. En «cp4-epsps» sekvens er innsatt, som fører til produksjon av CP4-EPSPS proteinet. Denne genmodifikasjonen danner toleranse mot glyfosat og de ugressmidlene som bruker glyfosat som aktiv stoff mot ugress.

MON89034 maislinjer er genmodifisert for å danne to typer insekticid. Det er innsatt Cry1A.105-genet i MON89034. Dette er et chimera-gen som er konstruert ved å posisjonere sammen fragmenter til urelaterte gener (fra bakterie kulturer: Cry1Ab-, Cry1Ac- og Cry1F-gen ) og andre DNA fragmenter. Dette er gjort for å danne et nytt gen i kampen mot skadeinsekter som vil sette sine egg på disse plantene, og som har larver som vil spise de bladene og andre deler av disse planter som er ovenfor jorden.

Dette genmodifikasjonen kan danne et protein som skader middeltarmen til insektslarver som maisengmott. Denne utviklingen skjedde fordi tidligere genmodifiserte mais (f.eks MON 810 som utrykker Cry1Ab, og TC1507 som utrykker Cry1F) ble mislykket i land der insekter har utviklet resistens mot dem. Derimot er dette genet ganske likt de genene det er laget av og det er en virkelig mulighet for kryssresistens til å utvikle seg fra f.eks Cry1F resistent til; Cry1F og Cry1A.105 resistente larver.

MON89034 har også innsatt det genmodifiserte Cry2Ab2-genet som tilsammen med Cry1A.105-genet skal danne den maisplanten MON89034 xNK603 som er helt resistent mot «fall army worm» (Spodoptera frugiperda) og andre nattfly larver som kan skade den genmodifiserte maisplanten. Denne nattfly arten har utviklet resistens mot Cry1F protein i mange land. Egenskapen av resistens mot Cry1F kan også ha medført kryssresistens mot Cry1A.105. Resistensutvikling av S. frugiperda mot Cry1F og Cry1A.105 danner en situasjon der bare Cry2Ab i denne maisplanten med Cry1A.105 og Cry2Ab kan forsvare seg mot angrep fra larvene till disse møllene. Derfor vil det trolig også oppstå resistente «S. frugiperda» mot Cry2Ab så vel som Cry1A.105.

Det har blitt vist i et vitenskapelig forsøk at «S. frugiperda» kan reagere til doble gen Cry1A.105 og Cry2Ab med å utvikle motstand. Økt larveoverlevelse og biomasse til puppe, samt reduksjon i utviklingstiden har blitt vist over generasjoner med seleksjon for resistens mot Cry1A.105+Cry2Ab mais. Derfor vil det trolig også oppstå resistente «fall army worm» mot Cry2Ab så vel som Cry1A.105 i felten. Sannsynligheten for at det vil i tillegg sprayes med alternative insekticider, kan i praksis øke der det er en risiko for skader fra resistente skadeinsekter.

I NK603 er det innsatt et  «Cp4-epsps» gen som kan gi en toleranseegenskap mot plantevernmidler med glyfosat. Det CP4-epsps genet har blitt funnet i en jord næringskjede der det dyrkes Cp4-epsps mais. Og, dette kan være en risiko for genetisk transformasjon der det kan f.eks. oppstå en genmodifisert Cp4-epsps mais i tarmen til mikrofauna og deretter oppstå i jordmikrober.

 

Referanser:

Agapito-Tenfen S. Z., Vilperte V., Benevenuto R. F., Rover C. M., Traavik T. I. and R. O. Nodari. 2014 Effect of stacking insecticidal cry and herbicide tolerance epsps transgenes on transgenic maize proteome. Plant Biology 14:346

Miranda M. H,  Powell J.R., Gulden R.H., Levy-Booth D.J., Dunfield K.E., Pauls K.P., Swanton C.J. 2009. Detection of transgenic cp4epsps genes in the soil food web. Klironomos J.N, and J.T. Trevors. Agron. Sustain.dev.

Santos-Amaya O.F., Rodrigues J.V.C., Souza T.C., Tavares C.S., Campus S.O., Guedes R.N.C, & E.J.G. Pereira. 2015. Resistance to dual-gene Bt maize in Spodoptera frugiperda: selection, inheritance, and cross-resistance to other transgenic events. Scientific reports 5:18243.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :