Her er du:

Den genmodifiserte soyaplanten FG72xA5547-127 har fire gensekvenser innsatt. Tre av disse innsatte gener er for å danne proteiner for beskyttelse mot plantevernmidler med glyfosat, glufosinat-ammonium og isoxaflutole. En innsatte gensekvens stammer fra det beta-lactamase (bla) genet som kan føre til antibiotikaresistens. Denne hybriden består av to transformasjonshendelser: FG72 (Soya modifisert for toleranse mot to typer plantevernmidler; glyfosat og HPPD hemmere) og A5547-127 (Liberty Link Soybean tolerant mot glufosinat-ammonium).

Isoxaflutole er i plantevernmidler som Balance Flexx. Isoxaflutole hemmer HPPD-enzymet i planteceller, noe som fører til plantedød. Ved å hemme HPPD aktivitet blir produksjon av de beskyttende pigmentene (karotenoidene) stanset. Dette fører til at det grønne pigmentet klorofyll kan bli ødelagt av ultraviolet lys. Det plantevevet blir hvitt og dør. Det er registrert ugress som kan tåle ugressmiddel som inneholder isoxaflutole; tall waterhemp (Amaranthus tuberculatus), og det er rapportert at disse kan være multiresistent og tåle glyfosat i tillegg. Det er innsatt hppdPfW336-gen som er en kodesekvens fra en bakterie (Pseudomonas fluorescens). Denne genmodifikasjonen overfører egenskapen for isoxaflutole-resistens til denne soyaplanten.

Det er også innsatt 2mepsps-gen som fører til glyfosat toleranse. Dette modifiserte genet har 2mutasjoner sammenlignet med vanlig epsps, og er plassert i FG72. Dette genmodifikasjon er for å danne toleranse mot glyfosat, som er det aktive virkestoff i ugressmiddel produkter som Roundup. Det er over 30 arter av ugress som er registrert motstandsdyktig mot glyfosat. Derfor er det utviklet planter som kan tåle flere forskjellige typer ugressmiddel. Det er godt argument for at disse planter med genmodifikasjoner som kan tåle glyfosat har forårsaket utviklingen av den globale veksten av glyfosat resistente ugress.

Pat-genet er innsatt for å danne PAT-enzymet som kan gi toleranse mot ugressmidler som inneholder glufosinatammonium. Pat-genet stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes). Glufosinat er det aktive virkestoffet i plantevernmiddel, som Liberty. Glufosinat vil hemme glutamin syntese i planter og føre til feil nitrogen metabolisme og plantedød. Der er registret to typer ugress som har utviklet glufosinat resistens. En av ugress, Italian Ryegrass (Lolium perenne ssp. multiflorum), har utviklet resistens mot både glufosinat og glyfosat. Derfor er den genmodifiserte soyaplanten FG72xA5547-127 utviklet, den kan tåle tre forskjellige typer av ugressmiddel, med tre forskjellige dødelige effekter på plantevekst.

Bla-genet stammer fra en antibiotikaresistent bakterielinje (Escherichia coli). Bla-genet koder for beta-lactamase, et enzym som kan gi egenskap av antibiotikaresistens. Det fungerende bla-genet ble brukt i bakteriekultur for å danne en kultur med bakterie som hadde en plasmid (sirkel av DNA), som inneholder både pat-genet for glufosinat resistens og bla-genet for antibiotika resistens. Denne plasmiden ble klippet ved bla-genet med en restriksjons-enzyme. Det genet som koder for PAT-enzymet kan bryte ned glufosinat-ammonium og noe av det delte bla-genet som kunne gi antibiotika resistens ble innført i plantecellene til A5547-127 med en genkanon.

 

 

Lenker:

 

http://weedscience.org/summary/moa.aspx?MOAID=12

http://weedscience.org/summary/moa.aspx?MOAID=13

http://weedscience.org/summary/resistbyactive.aspx

 

Referanser:

The Center for Food Safety. Docket No. APHIS-2012-0029.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :