Her er du:
Publisert: 26.01.2016
 
Den genmodifiserte mais-planten DAS-Ø15Ø7-1 (1507) har fått innsatt de gensekvensene Cry1F og PAT som stammer fra bakteriekulturer. Genet-Cry1F koder for delta-endotoksin som er giftig mot larvene til møll-artene (Noctuidae) som vil spise denne maisplanten. Genet-PAT koder for phosphinothricin-acetyltransferase, et enzym som kan uskadelig gjøre glufosinat-ammonium, en plantegift som brukes i ugressmidler.
Cry1F stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis) og er kjennt for å være tilstede i høye mengder i mais1507 pollen enn det som er vanlig konsentrasjon for Bt-toksiner i pollen til andre genmodifiserte maisplanter. Dette kan innebære en økt risiko for sommerfugl arter utenom de som kan skade denne maisplanten. Det er også klare indikasjoner for at de primære insektene Maisengmott (Ostrinia nubilalis) og Fall Army Worm (Spodoptera frugiperda), kan rask utvikle resistens mot Cry1F som i denne genmodifiserte maisplanten-1507. 
 
Endotoksin Cry1F kan være noe mindre toksisk enn andre Bt-toksiner. Derimot er Cry1F til stede i mye høyere konsentrasjoner i pollen til 1507, sammenlignet med andre Bt-toksiner i sine respektive genmodifiserte planter. Betydelige virkninger av Cry1F på monarksommerfugl (Danaus plexipus) er dokumentert. Det er registrert lavere vekt i larver fôret maisplanten-1507 i de tidligste stadiene til denne sommerfuglen. Cry1F kan også være giftig for europeiske sommerfugler. Den europeiske svalestjerten (Papilio machaon), er dokumentert følsom for Bt-toksin. Bt-pollenforbruk på nivåer som kan forekomme på blader forårsaker en nedgang i fôring. Dette vil føre til lavere overlevelse, lavere vektøkning, en lengre utviklingstid og lavere kroppsvekt og mindre vinger som voksen.
 
Maisplanten-1507 Cry1F kan ha vesentlige effekter på sommerfugler som er utenfor målet til maisplanten-1507. Dette kan skje direkte ved å være noe giftig hvis de spiser pollen på blomsterblader i nærheten, eller indirekte ved å erstatte deres habitat med et fiendtlig miljø der det brukes ugressmidler som dreper alle blomster og som kan danne flere millioner dekar med land uten nektar. Det siste kan vare mer dramatisk og er trolig en av de hovedårsakene til de urovekkende kollapsene av flere viktige insektarter over hele verden.
 
PAT-genet er også introdusert i maisplanten-1507 for å danne resistens mot ugressmidler som inneholder det aktive stoffet glufosinat-ammonium. Dette vil føre til at store områder blir øde for alt planteliv unntatt glufosinat-ammonium resistente maisplanten-1507. Glufosinat-ammonium ugressmiddel vil kunne drepe konkurrerende ugress, men også silkeurt (Asclepiadaceae) som er nøkkelen til overlevelse for monarksommerfugl larvene. Det er et område av gressland på over en million dekar i USA sin Midtvesten der overgangen fra skog til savannen har blitt pløyd opp og beplantet med genmodifiserte mais de siste årene. Dette har eliminert de fleste tilflukts områder for monarksommerfugl på en meget kort tid. Dette pløying for GMO-mais har også eliminert villbier som taper der gressland blir GMO-land. Mais produserer ingen nektar og disse GMO maisområdene er uten andre blomster enn giftig mais pollen.
 
Lenker:
 
Referanser:
Monnerat R., Martins E., Macedo C., Queiroz P., Praça1 L., Soares C. M., Moreira H., Grisi I., Silva1 J., Soberon M., and  A. Bravo. 2015. Evidence of Field-Evolved Resistance of Spodoptera frugiperda to Bt Corn Expressing Cry1F in Brazil That Is Still Sensitive to Modified Bt Toxins. PLoS ONE 10(4)
 
Langa A., and E. Vojtecha. 2006. The effects of pollen consumption of transgenic Bt maize on the common swallowtail, Papilio machaon L. (Lepidoptera, Papilionidae). Basic and Applied Ecology 7) 296-306.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :