Her er du:
Publisert: 25.01.2016
 
Mais (Zea mays) Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som til sammen; danner giftstoffer mot møll larver (Noctuidae), danner toleranse mot både glyfosfat og glufosinat-ammonium, og danner PMI-enzyme som kan gi denne maisplanten evnen til å bruke mannose som karbonkilde i spiringskultur.
 
Denne genmodifiserte maisplanten inneholder biocider: Cry1ab, Vip3Aa19, Cry1F. Alle disse giftene er kodet for av de modifiserte innsatte genene som stammer fra bakterie. Disse genene har blitt valgt for denne genmodifiserte maisplanten fordi de er giftig mot larvene som vil spise maisplanter. Alle dem binder seg til de forskjellige porene i middeltarmen til larvene. Dette fører til septikemi og til slutt død for disse larvene. Det er brukt tre forskjellige genbiocider for å hindre at, de larvene som er motstandsdyktige mot en eller to av disse, kan overleve.
 
Det er innsatt et modifisert gen som koder for et EPSPS-enzym som er uten bindingssted (uten domener) for glyfosat. Glyfosat er det aktive stoffet i Roundup som skal bli brukt som ugressmiddel på denne genmodifiserte maisplanten. Enzymet mEPSPS som er produsert av denne maisplanten fører til toleranse for glyfosat i Roundup. Dette betyr at Roundup konsentrasjoner som blir brukt, er dødelig for andre planter (ugress). Det vil også føre til høyere konsentrasjoner av glyfosat i Roundup noe som kan føre til at deres toksisitet også påvirker drikkevannet.
 
En formulering av Roundup testet (inneholder 720mg/L glyfosat) forårsaket betydelig celletoksisitet etter en 24 timer eksponering ved glyfosat i Roundup konsentrasjoner på 0.72mg/L. Dette tilsvarer grensenivået for glyfosat i drikkevann som er satt til ca. 1mg/L i noe land. Det er veldig klart at glyfosat er mye mer giftig mot celler dersom det er i Roundup. Dette er en klar indikasjon på at glyfosat kan føre til celledød ved konsentrasjoner nært det som er grense satt som maksimum av det tillatte konsentrasjonen i drikkevann dersom det stammer fra en formulering i Roundup. Glyfosat er beskrevet som en svulstpromotor. 
 
Det er innsatt kodesekvens for et PAT-enzym som kan bryte ned glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er det aktive stoffet i ugressmiddeler som Liberty, Rely, Finale og Basta. Dette fører til at disse plantemidlene kan brukes ved konsentrasjoner som er dødelig for andre planter enn denne genmodifiserte maisplanten. Det brukes glufosinat-ugressmiddel i tillegg til glyfosat-ugressmiddel for å kunne bekjempe ugress som allerede har utviklet resistens mot den ene eller den andre av disse to herbicidene.
 
Glufosinat kan være meget giftig i det akvatiske-miljøet der det kan forårsake alvorlige forgiftninger i tidlig utviklingsstadium til vertebrater som fisk og amfibier. Glufosinat i sjøvann kan ha en tydelig og alvorlig effekt på gjellene til fisk, som vist i den marine medaka (Oryzias dancena). Lave konsentrasjoner med plantevernmiddel Basta, som er basert på glufosinat-ammonium, kan forårsake alvorlige skader på gjeller og lever over lengre tid. Glufosinat kan, dersom det kommer i kontakt, danne en alvorlig risiko for det akvatiske-miljøet der det kan skade både plante- og dyreliv.
 
 
Lenke:
 
 
Referanser:
Australian Drinking Water Guidelines Version 3.1 2011. Physical and chemical characteristics- Glyphosate. pages 732-735
 
Kang R.K., Song H.Y., and D.S.Kim. 2014. Toxicity and Effects of the Herbicide Glufosinate-Ammonium (Basta) on the Marine Medaka Oryzias dancena. Fish Aquat Sci 17(1), 105-113.
 
Mercurio P., Flores F., Mueller J. F., Carter S., and A.P. Negri. 2014. Glyphosate persistence in seawater. Mar. Poll. Bull. 85 (2): 385–90.
 
Young F., Ho D., Glynn D. and V. Edwards. 2015. Endocrine disruption and cytotoxicity of glyphosate and roundup in human JAr cells in vitro. Integr Pharm Toxicol Gentocicol.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :