Her er du:
Publisert: 01.12.2015


Mais (Zea mays) Bt11xMIR162xMIR604xGA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som tilsammen danner giftstoffer mot biller (Diabrotica) og sommerfugler (Lepidoptera), og gir planten økt toleranse mot plantevernmidler med glufosinat-ammonium og glyfosfat. I tillegg, er de kimcellene i stand til å utnytte mannose som den eneste primære karbonkilde.
 

Denne maistypen er utviklet for å være motstandsdyktig mot; corn rootworm (CRW, Diabrotica arter), maisengmott (ECB, Ostrinia nubilalis), corn earworm (CEW, Helicoverpa zea), fall army worm (FAW, Spodoptera frugiperda) og stort jordfly (BCW, Agrotis ipsilon). Det er hovedsaklig de larvene til disse insektene, som kan spise røtter, stengler, blader og maiskolber til disse genmodifiserte maisplantene og som er målet for de giftstoffene som Bt11xMIR162xMIR604xGA21 produserer.

En av linjene (MIR162) behandler en biocide (insekticide;Vip3Aa20) som danner et toksin som er høyst giftig mot møll: Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua, Pseudaletia unipunctata, Helicoverpa zea, Agrotis ipsilon og Striacosta albicosta. MIR162 har blitt solgt som "Agrisure Viptera" og ble funnet blandet i en last med en annen dokumentert maistype og medførte til avvisning av denne lasten.

I 2013 og i starten av 2014 ble det oppdaget mais MIR162 som inneholdet Vip3Aa20-proteinet i en last eksportert til Kina. Dette MIR162 hadde ikke blitt testet eller godkjent på forhand av Kina. Landet valgte derfor å avvise disse maisimportene. Dette har ført til mer enn 1800 søksmål som bønder i USA har innlevert mot Syngenta. Søksmålene hevder at selskapets genmodifiserte frø fra MIR162 (Agrisure Viptera) forurenset deres mais- forsendelsene til Kina som avviste disse ukjente genmodifiserte maistypene som de ikke hadde forventet å finne.

Derimot har Syngenta selv saksøkt flere gran-selskaper og avsendere, som de sier er ansvarlig for det store tapet som fulgte Kinas avvisning av USAs mais fordi de tillot MIR162 og 5307 GMO maislinjer (Viptera og Duracade) å blande med korn fraktet til Kina før landet hadde godkjent dem.

De andre maislinjene i denne hybriden er Bt11, MIR604 og GA21 som er godkjent av Kina for import. Maishybrider med stablede egenskaper kan danne en blandning med nye og ukjente insekticider og plantevernmiddel-tolerante proteiner. I tilegg kan blandinger oppstå med forskjellige varianter i siloer på siden av gårder. Blanding kan trolig også oppstå fra andre lagre på den lange veien til eksport. Dette kan være årsaken til blandninger med uregistrerte eller udokumenterte GMO til eksport.

 

Lenker:

http://www.jpml.uscourts.gov/sites/jpml/files/MDL-2591-Initial_Transfer-12-14.pdf

http://ngfa.org/wp-content/uploads/Agrisure-Viptera-MIR-162-Case-Study-An-Economic-Impact-Analysis.pdf

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :