Her er du:
Publisert: 19.11.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har åtte sentrale innsatte gensekvenser. Disse sekvensene gir hele planten økt resistens mot forskjellige larver innenfor artene møll (Noctuidae) og biller (Coleoptera). De fører også til toleranse mot plantevernmidlene glyfosat og glufosinat-ammonium. Disse genmodifikasjonene er dannet for å lage en maistype som er mer toksisk mot de insektslarver som vil spise denne maisplanten. Toleranse mot to typer plantevernmidler er også dannet for å kunne bruke to forskjellige typer ugressmiddel.
Derimot kan disse egenskapene være vesentlig svakere i denne maisplanten enn antatt. Dette kan bety at muligheten for de skadeinsekter som vil spise på den eller ugress som vil konkurrere med dem, er noe bedre mot denne maisplanten med alle egenskaper stablet, enn det som var tilfellen for de samlede enkelte mais linjer.
 
Det er dokumentert en klar reduksjon av transkripsjonsnivåer for tre transgener i stablet i forhold til enkelthendelser i genetiske modifisert maisplanter (MON89034xMON603). Dette betyr at produksjonen av de enkelte proteiner er lavere i denne maisplanten med alle de forskjellige genmodifikasjoner for alle de forskjellige egenskaper enn det som er i de enkelte maislinjene. Dette kan bety at terskelen for arter å utvikle resistens mot disse innsatte genene for insekticid-proteiner har blitt satt lavere.
 
Det er innsatt kodesekvens CS-cp4 epsps fra en bakterie (Agrobacterium). Denne sekvensen er i to maislinjer (MON 87427 og MON 88017). Disse to sekvensene fører til produksjon av EPSPS-proteiner som gir denne genmodifiserte maisplanten toleranse mot ugressmiddel med glyfosat. Gensekvens for glyfosat toleranse er innsatt to ganger. Derimot kan deres effektivitet være mindre enn forventet, fordi det er blitt målt en reduksjon i genmodifisert epsps transkripsjoner (når en gen kopieres fra DNA til RNA) i stablede maisplanter (f.eks MON89034 x MON603).
 
En reduksjon i epsps-transkripsjoner vil trolig også medføre en reduksjon i epsps-proteiner. Dette kan bety at toleransen for glyfosat ugressmidler er noe lavere så det må brukes lavere konsentrasjoner med glyfosat på denne maisplanten som ellers vil dø som ugress. Derimot kan det trolig brukes glyfosat over lengre tid for å kompensere for dette. Dette kan skape de rette forholdene for glyfosat-tolerante ugress å utvike seg og etablere seg. For å bekjempe glyfosat-resistens er det derfor innsatt en gensekvens (pat-genet) for å danne glufosinattoleranse i tillegg.
 
Det er derfor kun de nye kombinasjonene av insekticide proteiner og nye kombinasjoner av ugressmiddel-toleranse som er ukjent; for de innsektene og ugresset som det skal bekjempe. Derimot er mange innsekter allerede resistent mot et av disse insekticidene og mye ugress allerede tolerante mot et av disse ugressmidlene. Hvis det i tillegg beregnes at det er produsert lavere konsentrasjoner av alle disse forskjellige proteinene kan det være tidligere heller enn senere at denne hybriden blir foreldet.
 
 
Lenker:
 
Referanse:
Agapito-Tenfen S. Z., Vilperte V., Benevenuto R. F., Rover C. M., Traavik T. I., and R. O. Nodari. 2014. Effect of stacking insecticidal cry and herbicide tolerance epsps transgenes on transgenic maize proteome. BMC Plant Biology 14:346.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :