Her er du:

 
Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å være giftig mot biller (Diabrotica) og sommerfugl (Lepidoptera) arter. Det er innsatt to modifiserte gener som kan danne toksiner (protein krystaller), som er insekticider aktivt mot larvene til møll (Noctuidae) som spiser Bt11xMIR604. I tillegg inneholder denne maisplanten genmodifikasjon for å tåle høyere forbruk av ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Denne maisplanten har også innsatt et gen for å kunne kime på mannose sukker. Mais uten dette gen vil som de fleste planter vokse dårlig på en kultur med mannose.

Bt11 er genmodifisert med innsatt Cry1Ab-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-1). Bt11 inneholder cry1Ab-gen som koder for cry1Ab-protein som er giftig for enkelte lepidoptera insekt-arter. Dette er for å hindre disse artene fra å skade denne maisplanten. Cry1Ab protein krystall har et bredt spektrum av aktivitet mot sommerfugl insekter som inkluderer medlemmer av familien: Mott (Pyralidae), Korsblomstmøll (Plutillidae), Svermere (Sphingidae) og Nattfly (Noctudiae). Noen av de farligste skadedyr på mais har utviklet motstand mot cry1Ab toksiner som Maisengmott (Ostrinia nubilalis) og stort jordfly (Agroptis ipsilon). Arter utenfor målet til produsenten, som Kålsommerfugl (Pieris rapae) og kålmøll (Plutella xylostella), vil trolig også bli redusert.

MIR604 er genmodifisert for å danne mCry3A-proteinet som er giftig mot biller (Coleoptera). Det er hovedsakelig western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) som toksinet fra mCry3A-genet er ment å gi motstand mot. Disse billene har på mange områder utviklet motstand mot MIR604. Denne motstanden vil trolig også raskt kunne oppstå der denne maistypen er dyrket i Europa. Det er mange land i EU som har valgt å gå imot dyrking av MIR604 som er i BtxMIR604.

Jordbrukere i europeiske land kan bruke vekstskifte for å danne effektive kontroll mot spredning av western corn rootworm. Western corn rootworm i Europa er et økende problem dersom mais dyrkes på den samme jord år etter år. Det er mulig å redusere de økonomiske skadene fra western corn rootworm ved å bruke vekstskifte. Hvor vekstskifte brukes, er western corn rootworm populasjoner og deres spredning holdt nede. Den største tap fra skaden vil oppstå dersom det dyrkes mais på mais, år etter år fra når D. v. virgifera først er på avlinger og videre for fem år til. Skade i det første året med maisrotorm er lavt, og deretter kan det være effektiv med vekstskifte som kontroll mot videre økning av maisrotorm.

Bt11 er også genmodifisert med pat-genet for å danne pat-protein som kan danne motstand mot ugressmiddel med aktiv virkestoff glufosinat-ammonium. Produsenten selger glufosinat-ammonium som ugressmiddel med navn: Basta, Finale, Rely, og Liberty. Glufosinat-ammonium tolerant mais er skapt med pat-genet fra en bakterie (Steptomyces viridochromogenes) som produserer et gen som koder for et enzym som gjør glufosinate-ammonium om til N-acetyl-L-glufosinate. Dette stoffet er fremmed for planten og kan akkumuleres i plantens celler ved en hver bruk av glufosinat-ammonium. Glyfosat resistens i ugress har ført til økt etterspørsel av glufosinat som kan virke mot ugress som er motstandsdyktig mot glyfosat.

 

Lenke:

http://www.instepp.umn.edu/sites/default/files/product/downloadable/Diabrotica%20virgifera%20HC.pdf

 

Referanser:

Crespo A.L.B., Rodrigo-Simón A., Siqueira H.A.A., Pereira E.J.G., Ferré J., og B.D. Siegfiried. 2011.Cross-resistance and mechanism of resistance to Cry1Ab toxin from Bacillus thuringiensis in a field-derived strain of European corn borer, Ostrinia nubilalis. Journal of invertebrate pathology 107 185-192.

Wesseler J., og E. Hadji Fall. 2010. Potential damage costs of Diabrotica virgifera virgifera infestation in Europe - the "no control" Scenario. MPRA Munich Personal RePEc Archive.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :