Her er du:
Publisert: 23.09.2015
 
Den genmodifiserte maisen (Zea mays) MIR604 x GA21 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er: mCry3A, pmi, og epsps. Disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten egenskapene av å være tolerant mot western corn rootworm (Diabrotica virgifera virigifera) og relaterte Diabrotica arter. Western corn rootworm (WCR) er en bille som stammer fra Sentral-Amerika og som har spredt seg i Nord Amerika der de er alvorlige skadedyr på dyrket mais. Arten har spredt seg til Europa der den også kan bli en plage på maisplanter. De små larvene til disse billene lever i jorden og spiser  røttene til maisplantene. De skadde røttene blir svakere og disse maisplantene faller lettere for vinden. Arten har blitt funnet på flere steder i Europa.

Etter "EU Commission Decision 2003/766/EC" er det laget anbefalinger på hvordan det skal avgrenses et område for å hindre plagen dersom området skulle bli rammet av D. v. virgifera. For å hindre spredning av disse billene fra et avgrenset område med infiserte planter anbefaler EU kommisjonen vekstskifte og bruk av insekticider for å hindre en videre spredning av et plagen fra disse billene til andre områder. I 2007 var introduserte D. v. virgifera registrert i 20 europeiske land.

Den genmodifiserte maisplanten MIR604 x GA21 har innsatt mCry3A-genet som koder for mCry3A-proteinet. Dette genet stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis). Proteinet mCry3A blir en delta-endotoksin som blokkerer porer i mellom-tarmen til Diabrotica arter som western corn rootworm. Dette er for å drepe disse billene som vil spise denne genmodifiserte maisplanten. Utviklingen av resistens mot mCry3A protein toksin og veksten av resistente arter har skjedd raskt. D. v. virgifera resistens mot mCry3A insekticide ble dokumentert i delstaten Iowa, US i 2011.

Det er innsatt et cp4-epsps-gen som stammer fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens). Dette genet ble innsatt maiskimeceller gjennom mikroprosjektil bombardement. Cp4-epsps-genet koder for et epsps-enzym som ikke er mottakelig for glyfosat. MIR604 x GA21 kan derfor overleve høyere konsentrasjoner av glyfosat baserte ugressmidler. Alle andre planter vil vanligvis dø dersom de sprøytes med disse ugressmidlene. De mange ugressartene som har utviklet toleranse for disse ugressmidlene vil derimot kunne overleve.

Dette fører til at disse genmodifiserte maisplantene er tolerante for ugressmidlene med det aktive stoffet glyfosat. Dette vil føre til bruk av høyere konsentrasjoner med glyfosat ugressmidler. Nyere viten basert på "Microarray data analysis" viser at glyfosat-baserte ugressmidler kan føre til lever og nyre organskader ved inntak av konsentrasjoner (0.05µg/L) som er lavere enn den maksimale tillatte inntak konsentrasjonen i EU (0.1 µg/L). Disse skadene førte til økt forekomst av for tidlig død i forsøksdyr. Undersøkelsen viser at Roundup på et nivå tilsvarende det som kan forekomme i drikkevann kan forstyrre celleprosesser med for tidlig død som følge.


Lenker:

COMMISSION DECISION

COMMISSION RECOMMENDATION

 

Referanser:

Mesnage R., Arno M., Costanzo M., Malatesta M., Séralini G-E. and M. N. Antoniou. 2015. Transcriptome profile analysis reflects rat liver and kidney damage following chronic ultra-low dose Roundup exposure. Environmental Health 14:70

 

 

 

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :