Her er du:
Publisert: 13.01.2015
 
Disse genmodifiserte mais GA21 plantene har satt inn en modifisert versjon av epsps genet (mepsps). Dette genet kan gi denne mais den egenskapen av å være tolerant mot herbicide glyfosat. GA21 ble utviklet gjennom å bombardere inntakt regenererbar mais (Zea mays) celler med DNA belagte mikroprosjektiler. En populasjon med transformerte celler ble identifisert eller selektert. En fruktbar transgenplante ble regenerert derfra. Denne transgene egenskapen for herbicid resistens ble overført ved en fullstendig livssyklus til dens avkom. Syngenta markedsfører denne maisen som Touchdown Ready Maize - Maize GA21. Denne genetisk modifiserte maisplanten er resistent mot glyfosat herbicider.
GA21 og krysninger vil dermed øke produksjon av mepsps enzymet som kan gi glyfosfattoleranse. Dette vil øke spredningen av denne glyfosat herbicid tolerante genetisk modifiserte maisplanten. Glyfosat har svært høy vannløselighet og kan renne ut i vassdrag etter mye nedbør. Mye av dette glyfosatet vil binde seg til sedimentene. Vannplanter som bred dunkjevle (Typha latifola) ble forgiftet der det var spor av glyfosat i vannet. Denne egenskapen av toksisitet mot akvatiske planter har blitt brukt for å bekjempe common reed (Phragmites australis). Metoden består av å sprøyte denne planten på de plantedelene som står over vann. Det ble registrert mange forskjeller mellom den akvatiske faunaen på et glyfosat-fri kontroll område og faunaen fra de andre områder i undersøkelsen. Dette kan ha vært forårsaket av en glyfosat-herbicid.
 
Hvert år blir det sprayet ca. 50 tusen tonn glyfosat over fire femte deler (80%) av  amerikansk landbruksjord. Verdensproduksjonen av glyfosat var over en million tonn i 2012. Dersom den globale etterspørselen er på bare halvparten, eller 0.5 millioner tonn, er det stort press gjennom lavere glyfosat priser for å øke forbruket av ugressmiddelet. Dette er bare mulig ved å øke antallet doser på disse genetisk modifiserte epsps avlingene som  kan tåle høyere bruk av glyfosat herbicider. Disse er genmodifiserte mepsps planter som mais GA21, som hybrider med mais GA21, samt alle de andre genetiske modifiserte plantene med glyfosat resistens av typen cp4-epsps. Disse er genetisk modifiserte planter som soya, mais, raps og bomull men også sukkerroer (Beta Vulgaris),  rybs (Brassica rapa), potet (Solanum tuberosum) og alfalfa (Medicago sativa). Det ekstremt høye forbruket år etter år med dette ugressmiddelet samt alle de andre tilsetningsstoffene i disse glyfosat herbicidene utgjør en svært alvorlig miljøtrussel. Produsentene argumenterer med at det kun brukes små mengder med lave konsentrasjoner over store områder og at det derfor er relativt små og ufarlige konsentrasjoner som når ut i miljøet. Men mot dette kan det innvendes at det brukes flere og gjentatte ganger og det totale globale årlige forbruket. Dette fører til sterke indikasjoner på at svært høye konsentrasjoner kan oppstå og miljø og helse konsekvenser i populasjoner kan være tilsvarende alvorlig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanser:

Rzymski P., Klimaszyk P., Kubacki T., and Barbara Poniedziałek. 2013. The effect of glyphosate-based herbicide on aquatic organisms – a case study. Limnological Review Volume 13 Issue 4 Pages  215-220.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :