Her er du:
Publisert: 13.03.2014
 
Denne har innsatte sekvenser for å kunne tåle høyere konsentrasjoner av plantevernmidler med 2,4-D som aktivt virkestoff. Ugressmiddelet 2,4-D skader planter fra artstypen Dicotyledonae og forfremmer derved uhindret vekst av monokulturer med Zea mays DAS-40278-9. Ved høyere konsentrasjoner er 2,4-D også nevrotoksisk på dyr og mennesker. DAS-40278-9 gir økt toleranse mot ugressmiddeler med 2,4-D  så vel som aryloksifenoksipropionat (AOPP). Det er ugressmidler til "fop" familien som haloxyfop, cyhalofop og quizalofop som trolig kan brukes i tillegg til 2,4-D. Disse ugressmiddlenes toleranse stammer fra den genetiske modifikasjon med innsatte gen aad-1. Kilden til kodesekvensen aad-1 er fra den bakterie Sphingobium herbicidovorans. Uten aad-1 gener blir mais plantene trolig alvorlig skadet av disse ugressmidler. 
Mais skades av Quizalofop og 2,4-D dersom det mangler de genetisk modifikasjoner med innsatte sekvensen aad-1. Produsentene Dow Agrosciences har endret formulering til 2,4-D. Deres produkt Enlist inneholder et 2,4-D salt som skal være mindre utsatt for fordampning. Dette kan til en viss grad begrense at planter og åkrer utenfor målområdet blir forgiftet ved at 2,4-D driver gjennom luften. Aerosolspredning fra flysprøytning er en konstant trussel der disse 2,4-D midler brukes i både de kjente så vel de ukjente blandninger som skal brukes.
 
 
Det er beregnet maksimum øvre grense tillat 2,4-D på 3,356 kg/hektar. Året 2011 ble det brukt ca. 2,5 millioner kilogram 2,4-D på 3,8 millioner hektar. Bruk av 2,4-D vil spre seg der det er glyfosat (Roundup Ready) toleranse. Det er også en reell risiko at det vil bli brukt økende mengder og konsentrasjoner av 2,4-D der ugress utvikler toleranse mot det. Den totale mengden og omfanget av 2,4-D ugressmiddel bruk kan nå høyst alarmerende nivåer allerede i dette tiåret. Risikoen for å bli utsatt for kreftfremkallende stoffer under dette arbeidet, f.eks dioksan er fremdeles en trussel der det brukes 2,4-D blandninger.
 
Det meste av disse ugressmiddlene vil falle på bladene eller jorden. Maiskolbene vil kunne få lavere 2,4-D konsentrasjoner en forventet. Dette som en følge av at den modifiserte maisplanten kan bryte de ned. Det er først og fremst et miljøproblem som bygger seg opp. En kollaps i jordbruk og økosystemer kan skje brått. Det kan skje raskt uten å gi noen tid til å tilpasse seg de sosioøkonomiske endringene.
 
Dette er ikke plantebeskyttelsesmidler i generell forstand. Dette er GMO beskyttelsesmidler, og det er en risiko at de brukes utenfor de tillate områdene.
 
Der 2,4-D skal brukes, på enfrøbladede GMO planter mot tofrøbladede ugress, vil det være økt risiko for blandinger med høyere konsentrasjoner 2,4,5-T. Der 2,4-D resistent ugress blir så vanlig som glyfosat resistent ugress kan 2,4,5-T bli brukt til å bekjempe ugresset. Det er en risiko for at et kjemiskstridsmiddel som består av 2,4-D og 2,4,5-T blir brukt på matplanter. Forskjellen er der det er satt en maksimalgrense på de konsentrasjonene som kan brukes. Bruk av 2,4-D har vært helt forbudt i Norge, Sverige (1990) og Danmark. Sporer av 2,4-D er tillatt på matvarer og maksimalgrensen har nylig blitt økt i et høringsforslag fra Mattilsynet.
 
 
Referanser:
 
Neumeister., L. 2014. The risks of the herbicide 2,4-D. 2014. Testbiotech GeneWatch UK Pesticides Action Network (PAN) Europe. January 2014.
 
Stackelberg.. K. von. 2013. A Systematic Review of Carcinogenic Outcomes and Potential Mechanisms from Exposure to 2,4-D and MCPA in the Environment. Journal of Toxicology. Volume 2013, Article ID 371610, 53 pages.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :