Her er du:
Publisert: 14.11.2013
 
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullhybriden 281-24-236X3006-210-23XMON88913. Denne bomull hybrid typen har stablet GMO. Den innehar egenskapene for å bli tolerant mot plantevernmidler med glyfosat og glufosinat ammonium. Denne hybriden kan også produsere insekticider som gjør den resistent. Dette gjelder hovedsakelig mot enkelte typer møll larver. Egenskapene av både ugressmiddel toleranse og insektsmiddel produserende kalles "stacked" som betyr stablet.
Nyere utviklinger av "stacked" eller stablet GMO egenskaper kan føre til høyere avhengighet på GMO. Det fører til behov for flere typer gift i og på disse plantene. I dette tilfellet høyere konsentrasjoner av minst to ugressmidler, samtidig med produksjon i plantene av et insekticid. De kombinerte toksiske effektene av disse giftene i miljøet er trolig større en giftigheten beregnet for hver enkelt. Ugress toleranse mot de mest brukte ugressmidlene fører frem til høyere forbruk av disse midlene. Dette fører til en fremtid med mer ugressmiddelbruk og enda mer giftige ugressmidler i jordbruket med de vesentlige økte kostnader og miljøskader som dette kan medføre.

Med stablede genetiske modifikasjoner blir det økt antall av innsatte sekvenser med sentrale funksjoner. Dette medfører økt andel eller dominans av de innsatte eller modifiserte gener i forhold til de genene som er av naturlig herkomst. De mekanismene for at disse gener skal bli uttrykket i celler for å følge prosessen til produksjon av de endelige protein produkter er under kunstig kontroll. Det er sannsynlig at dette i noen tilfeller kan bidra til at prosessen går utenfor kontroll. Over stabling kan det trolig oppstå der såkorn av forskjellige typer stabler danner modne planter som kryss-befrukter med hverandre. Kryssing med viltvoksende typer kan også inntreffe og disse kan igjen befrukte såkorn av nye typer, slik at det i praksis kan oppstå overveldende stabler av GMO gener i såkorn. Dette kan føre til kollapser i avlinger og økonomisk ruin for bønder bundet til GMO. Flere GMO planter med mer GMO i plantene fører til høy sannsynlig risiko for overstabling.

Produktene fra de nye genene kan medføre større belastninger på plantens naturlige metabolisme ved å danne flere nye metabolitter og avfalls produkter enn det som kan tåles under naturlige forhold. Det kan føre til svakere planter som krever mer intensiv produksjon som igjen reduserer lønnsomheten. Økt stabling kan forekomme spontant der såkorn med forskjellige egenskaper dyrkes ved siden av hverandre. Det er en risiko for at krysspollinasjon med forskjellige vilt voksende typer kan føre til at disse stablene blir festet i naturlige populasjoner slik at egenskapene stabiliserer seg og bygges opp i andre typer eller arter. Dette kan føre til høyst ukontrollerbare utviklinger mot resistente ugresstyper. Økt stabling kan føre til større synergi både direkte og indirekte. F.eks direkte ved dannelse av flere insekt drepende stoffer som omtales som insekticider, og indirekte ved bruk av flere forskjellige plantevernmidler.


Referanse:
Schrijver A. de., Devos Y., Bulcke M. van den., Cadot P., Loose M. de., Reheul D., and M. Sneyers. 2006. Risk assessment of GM stacked events obtained from crosses between GM events. Trends in Food Science & Technology.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :