Her er du:
Publisert: 05.11.2013
 
Norges Miljøvernforbund har besvart mange søknader de seneste fem år fra produsentene av genmodifiserte (GMO) planter. De fleste søknadene kommer fremdeles fra Monsanto, men stadig flere andre GMO søknader blir sendt fra andre selskaper. Monsanto forbindes først og fremst med plantevernmiddelet Round-up men også med middelet 2,4-D. Selskapet Monsanto har produsert såkornavlinger med en genetisk modifikasjon som gir dem toleranse mot de plantevernmidlene som de selv produserer.
Det aktive stoffet i Roundup er glyfosat. Over tid har den det kontinuerlige seleksjons presset fra økende bruk av glyfosat på åkrene også ført til ugress med glyfosat-toleranse. Spredning fra disse typer typene ugress har gjort deres GMO-planter som GMO-mais mindre lønnsomt for bøndene. Selskapet Monsanto driver aktivt samarbeid med andre GMO-selskaper for å danne planter med nye egenskaper. Toleranse mot kombinasjoner av nye plantevernmiddel blir laget gjennom samarbeid med andre selskaper. Dette for å lage planter som kan tåle høyere konsentrasjoner av flere typer ugressmidler. Dette er med andre ord laget for å bekjempe de mange ugressmiddel resistente planter som har utviklet seg takket være GMO-jordbruket.

Andre egenskaper som kombineres er insektmiddel produserende planter som produserer gift mot insekter med ugress middel tolerante planter for å danne hybrider med disse to eller flere egenskaper. Disse typene GMO- planter med både insektmiddel resistens og plantevernmiddel toleranse har såkalte "stacked" GMO. Det betyr i praksis at mengden GMO i avlinger økes betraktelig. Bærekapasiteten til disse plantene med mye GMO i cellene blir utfordret.
Økt mengde med GMO i cellene kan føre till at plantens naturlige egenskaper blir forstyrret og svekket slik at GMO kan føre til nye uforutsigbare kollapser i både avlinger så vel som andre arter som ikke er målet med genmodifiseringen til produsentene.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :