Her er du:
Publisert: 26.09.2013
 
Planter som Raps, Soya og Mais har blitt spesialmodifisert av Monsanto for å bli mer motstandsdyktig mot ugressmidler med virkemiddelet glyfosat som i f.eks Roundup. NMF er kjent med at det dessverre brukes Roundup langs veier og kraftlinjer i Norge. Vi er bekymret for de endelige konsekvensene. Glyfosat er et virkemiddel i Roundup fra produsenten Monsanto.
De rammede områdene i USA er over en million hektar store og problemområdene øker. Dette er et forvarsel for at ekstreme ugressutviklinger kan bli et vanlig fenomen i framtiden. Allerede nå sprer ekstremugress seg raskt gjennom åkrer langs veier og over grenser i Midtvesten i USA. Dette kan ha den effekten at det må mobiliseres store manntall for å luke åkrene hvis en ikke skal se på at store deler av jordbruksåkre går tapt
Et og samme gen (CS-cp4 epsps) fra bakterium Agrobacterium sp linje CP4 er innsatt Raps (Brassica napus), Soya (Glycine max), og Mais (Zea mays). Genet er modifisert til å gi vertsplantene toleranse mot glyfosat inneholdende ugressmidler som Roundup.

Tilsammen kan det brukes høyere konsentrasjoner av Roundup som er nok til å drepe ugress og andre planter. De genmodifiserte plantene Raps, Soya og Mais er derimot tolerante mot dette ugressmiddelet og kan overleve vanlig behandlingene med glyfosat.

Problemene som dette forårsaker er mange. En økologisk konsekvens er at disse ugressmiddel tolerante plantene kan vokse opp spontant der de er høyst uønsket og der deres toleranse mot ugressmiddelet kan gjøre det veldig vanskelig å fjerne dem fra åkeren.

En annen alvorlig konsekvens er at kontinuerlig behandling med det samme glyfosat ugressmiddelet over mange år vil gi stort favør til glyfosattolerant ugress. Overtid vil flere større populasjoner med de typer ugress som er tolerant mot Roundup oppstår og disse kan utkonkurrere de andre planter.

Roundup resistente ugresstyper som pigweed (Palmer amaranth) spres raskt på glyfosat behandlet jord uten jordbearbeiding. Problemene kan bare bekjempes ved tidlig inspeksjon av utsatte områder, - og å fjerne ugresset for hånd og å destruere dem med brenning.
 
Miljøvernforbundet er derfor generelt sett bekymret over Roundup der det brukes, enten det er i hager, på gårdsbruk, langs kraftlinjer eller veier. Spesielt stor grunn til bekymring vil det være hvis myndighetene våre tillater bruk og omsetning  av genmodifiserte planter som har glyfosatresistens. Roundup kan føre til utmerkede forhold for glyfosat tolerant ugress.
 
 
Referanser: 
Heinemann J.A. Massaro M., Coray D.S., Agapito-Tenfen Z., and J.D. Wen. 2013.
Sustainability and innovation in staple crop production in the US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2013.806408#.UkROiCS_tZ0
 
Herbicide factsheet. Glyphosate. Journal of Pesticide reform Winter 2004 Vol. 24. No.4
 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :