Her er du:
Publisert: 17.09.2013
 
Norges Miljøvernforbund er imot omsetning av den nye GMO bomullen fra Monsanto med innsatte sekvenser for å gi bomullen toleranse mot høyere nivåer av ugressmidler. Kombinasjonen av økt toleranse mot to typer ugressmiddel er laget for å kunne bekjempe ugressmiddel tolerant ugress og spontan voksende planter.  
 
Bruk av multi-tolerante planter eller GMO bomull kan føre til økte bruk av disse forstyrrende kjemikaliene. Toleranse og resistens mot disse ugressmidler vil etter hvert oppstå. De to typene ugressmiddel som denne nye GMO bomullen er tolerant mot er glufonisat-ammonium og dicamba toleranse. Egenskapene er trolig tilsatt bomullplanten for å kunne bekjempe glufosinat tolerante ugress typer. 
Den nye GMO bomullen bruker gener fra to typer bakterie med to forskjellige typer resistens (motstandsdyktighet). Egenskapen dicamba resistens er tatt fra en bakterie stamme, og glufosinat resistens fra en annen bakterie stamme. Dicamba resistente og  glufosinat-ammonium resistente bakterie har fått gen resistensen modifisert og overført til bomull for å gjøre planten resistent mot ugressmidler med både dicamba og glufosinat-ammonium.

Bomull planten er modifisert til å produsere enzymer som inaktiverer benzosyre herbicid dicamba. Dicamba er et syntetisk auxin og høyere konsentrasjoner med dicamba danner unormalt ukontrollerbare vekst i planter. Dette forstyrrer normale plantefunksjoner og fører til plantedød. Dicamba fungerer ved å forstyrre utviklingen til planter.

Glufosinat-ammonium alene har trolig en lavere toksisitet en det som den har i de løsninger som blir brukt som herbicid. Det er beregnet at glufosinat-ammonium kan være toksisk og skadelig for fugler. Den beregnede risikoen for fugler er lavere enn for mange andre typer plantevernmiddel. Allikevel er skadenivået vesentlig og betyr at det brukes uakseptable nivåer glufosinat-ammonium i hekkesesongen.
Bomullplanten er modifisert til å produsere et enzym som acetyloserer L-glufosinat-ammonium. Det dannes dermed toleranse mot tilførsel av høyere konsentrasjoner glufosinat-ammonium. Høyere konsentrasjoner med glufosinat-ammonium dreper effektivt forskjellige typer planter. Bruk av glufosinat fører til redusert glutamin og økte ammonia nivåer i plantevevene. Dette fører til at fotosyntesen stopper opp og planten dør innenfor noe uker eller dager.
 
 
Referanser:

Cox C. and M. Surgan. 2006. Unidentified Inert Ingredients in Pesticides: Implications for Human and Environmental Health. Environmental Health Perspectives. Volume 114. Number 12.

Mineau. P. 2010. Pesticide Risk Mitigation Engine. Avian reproductive Risk Index
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :