Her er du:
Publisert: 13.08.2013
 
Soya hybrider (transgenetisk soya) som DAS-68416-4, glufosinate-ammonium og 2,4-D har alle tre en ting tilfelles som er at de alle har vist seg å kunne være skadelig for reproduksjon og de er alle tilstede der det dyrkes og fôres med DAS-68416-4. Tilsammen dannes det kombinasjon som kan være toksisk mot reproduktiv funksjon og som kan endre fruktbarheten til dyr. Ved å lage Soya hybrider med resistens mot flere forskjellige herbicider går jordbruk et steg lenge inn i den kjemiske mørket. Ved å lage planter resistent mot 2,4-D, glufosinat-ammonium og i tillegg glyfosat legges det opp til at hva som helst kan pøses på avlinger der de vil tåle høyst unaturlige og store mengder giftige midler. 
Enlist er navnet til den nye typen plantevernmiddel som inneholder minst tre typer herbicider og er avhengig av minst tre genetiske modifikasjoner av resistente bakterier. I praksis kan det brukes mot flere typer plantevernmidler for å kunne drepe nyere typer med resistent ugress.

Soya (Glycine max) DAS-68416-4 har to sentralt innsatte sekvenser som tilsammen gir planten økt toleranse mot både 2,4-D (2,4-diklorfenoksyeddiksyre) og glufosinat-ammonium og trolig også deres kombinert effekt. Soyaen DAS-68416-4 kan også betegnes som 2,4-D produkt der det gjennom genmodifikasjonen har fått resistens mot aryloxyalkanoate herbicider som 2,4-D.

Soyahybriden DAS-68416-4 har også introdusert gener i planten for å kunne bruke høyere nivåer av glufosinat-ammonium. Pat-genet har sekvensen for produksjon av fosfinotricin acetyltransferase. Dette er kilden til det modifiserte genet som kan spalte glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium kan forårsake akutt neurotoksiske effekter i mennesker og i forsøksdyr og er reproduksjons skadelig.

De nye genene gir ingen fortrinn for soyaplanten, med mindre det sprøytes en høyere dose med glufosinat-ammonium og 2,4-D på soyaplanten. Dette kan føre til bruk av høyere konsentrasjoner av disse plantevernmidlene enn det som i praksis kan tolereres av miljøet og som vil være skadelig for både mennesker og naturen.

2,4-D kan ha en nedbrytningstid på ca. 300 dager i anaerobisk vann. Den er også toksisk for vannplanter, mest mot de med vakuole. Glufosinat kan ha en nedbrytningstid på 300 dager i vann.  Det er farlig for vannlevende organismer. Den er toksisk mot fisk og annet liv i ferskvann der det kan drepe mest larver i vannet ved bekker og avrenn fra åkeren. Disse stoffene er reproduksjons skadelig og effekten kan trolig være sterkere der de brukes i kombinasjon med slikt som soyahybrid DAS-68416-4.Referanser:

Bittencourt Brasil F., Soares L. L., Faria T. S., Boaventura G. T., Sampaio F. J. B., and C. F. Ramos. 2009. The impact of dietary organic and transgenic soy on the reproductive system of female adult rat. The anatomical record 292:587-594.

Ferreira Nunes B. V., Durán R., Alfonso M.,  de Oliveira I. M., and L. R. Ferreira Faro. 2009. Evaluation of the effects and mechanisms of action of glufosinate, an organophosphate insecticide, on striatal dopamine release by using in vivo microdialysis i freely moving rats. Arch Toxicol 2010.

Joshi S. J., Tibrewal P., Sharma A., and P. Sharma. 2012. Evaluation of toxic effect of (2,4-Dichorophenoxyacetic acid) on fertility and biochemical parameters of male reproductive system of albino rats. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Vol 4, Suppl3.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :