Her er du:
Publisert: 30.07.2013
 
Raps (Brassica napus) dyrkes i både Canada og Vest-Europa. Gapet  mellom produktiviteten til raps avlinger fra Canada og Vest Europa har økt de siste 25 år. Det er i den verden der GMO ble satt ut i praksis at utbyttet er svakt! Mellom 1986-2010 valgte Europa det GMO frie alternativet og deres avlinger i forhold til areal har økt med 48%. Dette til sammenligning med en avlingsvekst på 39% for kanadiske avlinger der det ble tillatt og valgt å dyrke GMO raps.
Raps (Brassica napus) MON 88302 med resistens mot Roundup er produsert ved et inngrep som overfører sekvens som kan danne høye resistens mot glyfosat. Raps linje MON 88302 inneholder modifisert CS-cp4 epsps type fra Agrobacterium tumefaciens (et bakterielt plante patogen), dannet for å gi glyfosat resistens gjennom hele planten, hele året.

GMO MON 88302 er produsert for å gi oljerapsplanten mye høyere resistens mot glyfosat ugressmiddelet Roundup Ready enn normalt. Formålet med dyrking av glyfosattolerante planter er dermed å øke bruken av slike ugressmidler. Midlene har en rekke toksikologiske virkninger og enkelte kan være forurenset med kreftfremkallende stoffer.

Ved å gjøre planten resistent mot plantevernmidler som inneholder glyfosat, fører det til en økning av plantevernmidler som Roundup i økosystemer og i maten. Stoffet har en halveringstid på hundre dager og har lett for å akkumulere i næringskjeden og er påvist i drikkevann under enkelte klimaforhold. Det har utviklet seg mange forskjellige typer glyfosat tolerante ugress, og disse kan spre seg raskt dersom Roundup brukes kontinuerlig.

Noen av de tidligste rapporter av Roundup - tolerante, patenterte gmo-planter, er fra bomull som har medført økonomisk ruin, både for bønder, arbeidere og andre. Der en type resistens blir introdusert legger det forholdene til rette for andre opportuniske typer pester og plager. Disse kan danne større økonomiske og sosiale skader enn hva som kunne ha oppstått med naturlige avlinger og tradisjonelt jordbruk med bærekraftige metoder.Referanser

Heinemann J.A, Massaro M., Coray D. D., Agapito-Tenfen S. Z., and J. D. Wen 2013. Sustainability and innovation in staple crop production in the US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability.

Schoenenberger N., and L D´Andrea. 2012. Surveying the occurrence of subspontaneous glyphosate-tolerant genetically engineered Brassica napus L, (Brassicaceae) along Swiss railways. Environmental Sciences Europe 24:23.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :