Her er du:
Publisert: 05.07.2013
 
Strategien med å gi insekts toleranse til vekster som mais gir planten et konkurranse fortrinn, - genmodifiseringen gjør det mulig for mais å bli insektsresistent. Mais er for det meste vind pollinert, men kan ha pollen med insekticide konsentrasjoner fra svært lave til svært høye doser. GMO giganten Monsanto produserer sine variasjoner av mais med insekticider. Der det er insekticid og plantevernmiddelresistens i den samme maistypen blir egenskapen kalt for "stacked". Det kan føre til vesentlige forskjeller i dødelighet for insekter som ikke er mål for produsentene. GMO maisen MON89034x1507xNK603 er et eksempel på en mais med flere typer insekticide gjennom planten.
MON 89034 som i Mais (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har to sentrale innsatte sekvenser cry1A.105 og cry2Ab2 som produserer to typer insekticider som tilsammen danner giftstoffer mot sommerfuglarter som Lepidoptera Crambidae og Noctuidae arter. Cry1A.105 prosessere protein krystall høyst toksisk mot enkelte typer møll.
 
Det aktive virkestoffet er fra Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis. Det brukes for å drepe sommerfuglartene Lepidoptera Crambidae Ostrinia nublilalis (European corn borer), Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa zea (corn earworm, bollworm) og Lepidoptera Noctuidae Spodoptera frugiperda (fall armyworm). 
 
Virkningen av MON 89034 som i MON89034x1507xNK603 på Apis mellifera viser seg å være lav. Mengden toksin i MON 89034 pollen er også lav i forhold til det i 1507 pollen.

DAS-Ø1507-1 som i mais MON89034x1507xNK603 har en sekvens Cry1F som er giftig mot arter i Lepidoptera. Cry1F mais pollen kan være høyst giftig når larver fôres som ikke er mål organismer med dette. Det er beregnet at effekten på Lepidoptera er betydelig.

NK603 som i MON89034x1507xNK603 gir planten resistens mot glyfosat inneholdende plantevernmiddel, eller Roundup. Dette fører til at flere vertsplanter kan bli utryddet i området med denne GMO Mais typen. Noe som kan føre til at flere arter vil forsøke å ernære seg med den giftigste mais pollen med Cry1F.
 
Referanser:

Bauer-Panskus A., and C. Then. 2010. Testbiotech opinion concerning the application for market approval of genetically modified maize 1507. Agro-Biotechnology, April.

Hanley A.V., Huang Z.Y., and W.L. Pett. 2003. Effects of dietry transgenic Bt corn pollen on larvae of Apis mellifera and Galleria mellonella. Journal of Apicultural Research 42(4): 77-81.

Perry J.N., Devos Y., Arpaia S., Bartsch D., Ehlert C., Gathmann A., Hails R.S., Hendriksen N.B., Kiss J., Messéan A., Mestdagh S., Neemann G., Nuti M., Sweet J.B and C.C. Tebbe. 2012. Estimating the effects of Cry1F Bt-maize pollen on non-target Lepidoptera using a mathematical model of exposure. Journal of Applied Ecology 49, 29-37.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :